Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Nea Kuusisto, Suunnittelija, Infra 

Olen Nea Kuusisto ja työskentelen FCG:llä Infra-liiketoiminnan maisemasuunnittelun tiimissä avustavana suunnittelijana. Teen työtäni osa-aikaisesti samalla kun viimeistelen maisema-arkkitehtuurin opintojani Aalto-yliopistossa.  

Tulin FCG:lle jo toisena opiskeluvuotenani. Kokemukseni on, että opiskelun ja työn yhdistäminen on täällä tehty mieluisaksi – opiskelua arvostetaan ja ymmärretään myös sen tuomat haasteet. Työ ja opiskelu ovat tukeneet hyvin toisiaan ja on ollut kiva päästä hyödyntämään opittuja taitoja heti oikeiden asiakasprojektien parissa. 

Työhöni kuuluu yleis- ja toteutussuunnittelua erilaisten viheralueiden ja katuhankkeiden parissa. Viime aikoina olen päässyt tutustumaan myös maisemaselvitysten laatimiseen. Suurin paloni on tehdä kestäviä ratkaisuja esimerkiksi kiertotaloutta hyödyntäen ja monimuotoisuutta lisäten. Siksi esimerkiksi Iso-Huopalahden entisen kaatopaikan kunnostusprojekti on ollut mielenkiintoinen. Minua työllistävät myös tuulivoimaselvitykset, leikkipaikat ja koirapuistot sekä kaavoitusprojekteihin liittyvä maisemasuunnittelu. 

Suurin ammatillinen paloni on tehdä kestäviä ratkaisuja esimerkiksi kiertotaloutta hyödyntäen ja monimuotoisuutta lisäten. Erityisen tärkeää minulle on se, että takaamme hyvillä suunnitteluratkaisuilla hyvän elämän myös tuleville sukupolville.

Teen parhaillaan myös diplomityötäni voimajohtoalueiden hyödyntämisestä monimuotoisuutta ja virkistysarvoja lisäävällä tavalla. On tuntunut hienolta löytää ala, joka yhdistää niin paljon eri kiinnostuksen kohteita – erityisesti luovuutta ja kiinnostusta ympäristöasioihin. 

FCG:llä parasta on ehdottomasti monialaisuus ja kivat työkaverit! Oma alani on siitä haastava, että työkenttä on hyvin laaja ja yksin on vaikea tietää kaikesta tarpeeksi. Onkin hienoa, että täällä voi matalalla kynnyksellä kysyä muilta asiantuntijoilta apua ja muut ovat aina valmiita auttamaan.  

 
Mitä missiomme Hyvän elämän tekijät sinulle merkitsee?   

Hyvän elämän tekijät merkitsee omassa työssäni sitä, että teemme kestävää, toimivaa ja kaunista ympäristöä, jossa on hyvä olla ja elää. Itselleni erityisen tärkeää on, että takaamme hyvillä suunnitteluratkaisuilla hyvän elämän myös tuleville sukupolville.