Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Niklas Astala, Harjoittelija, Infra 

Olen Niklas Astala ja työskentelen FCG:llä Infran liikennesuunnittelun harjoittelijana. Olen neljännen sukupolven espoolainen ja minut löytääkin joko Käpylän toimistolta tai Haukilahden etätoimistolta pari, kolme kertaa viikossa. Muina aikoina kulutan koulun penkkiä jossain päin Otaniemeä. 

Valmistuin keväällä 2022 tekniikan alan kandidaatiksi Aalto-yliopistosta, pääaineenani Rakennettu ympäristö. Tällä hetkellä opiskelen Aalto-yliopiston Maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka -maisteriohjelmassa, tavoitteena valmistua keväällä 2024. Pääaineeni ohella olen opiskellut myös taloustiedettä sivuaineena.  

Kandidaatintyöni valmistuttua, ohjaajani kehotti tarjoamaan työtäni erinäisiin seminaareihin. Yksi niistä oli FCG:n Liikenne ja maankäyttö 2022 -seminaari. Tarjouduin esittelemään työni ja onnekseni minut valittiin. Esityksen jälkeen minulle tarjottiin töitä ja diplomityömahdollisuutta. Täällä sitä nyt ollaan ja hyvin olen viihtynyt. 

Työskentelen pääsääntöisesti erinäisissä pysäköinti- ja liikenneselvityksissä. Niiden lisäksi avustan katusuunnittelijoita liikenteenohjaussuunnitelmien laadinnassa. Tarkoitus on myös aloittaa diplomityön tekeminen kesällä tai syksyllä. 

Uutena työskentelijänä on aina hermostunut, että osaako sitä tehdä mitä pyydetään. Mutta olen huomannut, että kaikki kysyy kaikilta kysymyksiä, kaikki oppii toisiltaan ja ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Vastuuta annetaan heti alusta lähtien, mutta turvaverkosto ei koskaan ole liian kaukana, jos jää johonkin jumiin.

Mikä FCG:llä on parasta? Ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen viimeisestä reilusta kolmesta kuukaudesta, on tiimityöskentely. Uutena työskentelijänä on aina hermostunut, että osaako sitä tehdä mitä pyydetään. Mutta olen huomannut, että kaikki kysyy kaikilta kysymyksiä, kaikki oppii toisiltaan ja ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Vastuuta annetaan heti alusta lähtien, mutta turvaverkosto ei koskaan ole liian kaukana, jos jää johonkin jumiin. 

Mitä missiomme Hyvän elämän tekijät sinulle merkitsee?  

Siirryin kauppatieteistä kaupunkisuunnitteluun, kun huomasin kuinka, varsinkin Yhdysvalloissa, huonosti suunnitellut kaupungit ajoivat huonompiosaisia vähävaraisuuden oravanpyörään, josta voi olla vaikea päästä pois. Tähän liittyen ”Hyvän elämän tekijät” kuvastaakin mainiosti sitä, kuinka meidän tulisi kehittää kaupunkejamme ihmisten näkökulmasta ja heidän elämäänsä parantaen. Haluan olla mukana edesauttamassa ihmisten elämää sujuvoittamalla heidän arkeaan sekä parantamalla viihtyvyyttä sekä elinolonsuhteita.