Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Sini Ollila, Suunnittelija, Kaupunkisuunnittelu 

Olen Sini Ollila ja työskentelen FCG:llä Kaupunkisuunnittelun tiimissä suunnittelijana. Teen töitä pääasiassa paikkatiedon parissa kaavoitusprojekteissa. Tällä hetkellä työskentelen eniten tuulivoimaan liittyvien projektien parissa, jotka vaihtelevat yksittäisten hankkeiden kaavoituksesta maakuntatason suunnitteluun. 

Valmistuin vuosi sitten luonnontieteiden kandidaatiksi maantieteen koulutusohjelmasta. Nyt opiskelen töiden ohella maantieteen maisterivaiheen tutkintoa. Sivuaineina olen suorittanut ympäristönsuojelun ja tietojenkäsittelytieteen sivuaineet. Opinnoissa jäljellä on enää gradun tekeminen, jonka teen yhteistyössä FCG:n ja asiakkaan kanssa.

FCG:lle päädyin töihin hieman yllättäen viime syksynä. Kuuntelin koulutusohjelmani graduseminaaria saadakseni paremman käsityksen graduprosessista. Seminaarin lopuksi opettaja mainitsi, että FCG:ltä oli otettu häneen yhteyttä ja kysytty, löytyisikö opiskelijoista paikkatietoa osaavaa tuntityöläistä. Kiinnostuin heti, pyysin saman tien opettajalta yhteystiedot ja soitin paikasta. Työpaikka tuli juuri sopivaan aikaan ja on sopinut sisällöltään todella hyvin yhteen opintojeni kanssa!

FCG:llä olen pitänyt erityisesti keskustelevasta ja avoimesta työkulttuurista. Aloittelevana työntekijänä minulla on tietenkin ollut paljon kysyttävää, ja kokeneemmat työntekijät ovat aina olleet valmiita auttamaan. Näen myös kokeneiden kollegojen pohtivan ratkaisuja yhdessä muiden kanssa. Tämä auttaa välittömän ilmapiirin ja hyvän yhteistyön luomisessa. On myös hienoa tehdä töitä monialaisissa tiimeissä, joissa jokainen tuo oman kokemuksensa ja näkemyksensä yhteiseen projektiin. 

Mitä missiomme Hyvän elämän tekijät sinulle merkitsee? 

Jokaisella on oma näkemyksensä siitä, mitä hyvä elämä on. Yrityksen missiona se korostaa minusta sitä, että FCG:n laajassa toimikentässä jokaiselle löytyy sellainen toimiala ja työskentelytapa, jolla pääsee edistämään omien arvojen mukaista hyvää elämää.