Uutinen

AI:n ja ennustemallin avulla tehokkuutta terveydenhuollon resursointiin

Olemme käynnistäneet tekoälyhankkeen, yhteistyössä Business Finlandin, Turun yliopiston, Haaga-Helian, Metropolian ja suomalaisten tekoälyä kehittävien yritysten kanssa.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2023-30.8.2025

Hankkeessa kehitetään tekoälypohjaista ratkaisua sosiaali- ja terveydenhuollon resurssitarpeen ennustamiseen ja resurssien optimointiin. Hankkeen lopputuloksena syntyy organisaatioiden operatiivisten järjestelmien tuottamaan dataan pohjautuva ratkaisu resurssitarpeen muutosten ennustamiseen.

Millaisia hyödyntämiskohteita tekoälylle voisi olla

Tekoälyn mahdollisuudet ovat erittäin monipuoliset, kun puhutaan terveydenhuollon resursoinnissa. Tässä muutamia jo hankkeessa esiintulleita käyttökohteita:

  • Päivystyspotilaiden määrän ja laadun vaikutukset elektiivisen leikkaussalitoiminnan suunnitteluun lyhyellä aikavälillä
  • Palveluketjun muutosten ennakointi ja niiden kytkeminen resurssitarpeeseen
  • Palveluketjun muutosten simulointimalli
  • Ensihoidon resurssitarpeen ennustaminen ja sen kytkeytyminen päivytyksen resurssisuunnitteluun
  • Leikkaussalien tarvepohjainen kapasiteetin hallinta

Voit myös ehdottaa omaa pilottiasi, jota hankkeen aikana kehitetään.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa tekoälyn ja älykkään automaation avulla terveydenhuollon resurssien hyödyntämisen tehokkaammin siellä missä sitä tarvitaan.

Haemme organisaatiota mukaan tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, jossa kehitetään tekoälypohjaista ratkaisua sosiaali- ja terveydenhuollon resurssitarpeen ennustamiseen ja resurssien optimointiin. Hankkeen lopputuloksena syntyy organisaatioiden operatiivisten järjestelmien tuottamaan dataan pohjautuva ratkaisu resurssitarpeen muutosten ennustamiseen.

Miten pääsen mukaan?

Hankkeeseen otetaan mukaan n. 10 pilottihanketta eri organisaatioista. Paikkoja on jäljellä vielä muutamia. Voit laittaa meille viestiä alla oleville henkilöille ja keskustella tarkemmin, olisiko sinun ideasi toteutuskelpoinen tekoälyhankkeessa ja millaisia hyötyjä tämä hanke voisi tuoda teidän organisaatiollenne.

Ville Jurkkala
Ville Jurkkala
Johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen
Lähetä viesti