Uutinen

Ammattimaisen kulttuuritoiminnan lisäämisellä elinvoimavaikutuksia

Mikä yhdistää urheilua ja kulttuuria?

– Esiintyvän kulttuurin esiintymisakti on hyvin lähellä kaikkien peliaktien luonnetta. Pelaaja on myös esiintyjä. Laulaja tai soittaja noudattaa samoja analogioita kuin pelaaja: muun muassa kehollista ilmaisua ja persoonallisuuden ilmaisua, Alpo Suhonen summaa.

Sekä urheilun, että kulttuurin merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on tunnistettu mm. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Urheilun ja kulttuurin kautta voimme kokea yhteenkuuluvuutta, ymmärtää toista osapuolta ja käsitellä ympärillämme muuttuvaa maailmaa. 
 
Kunnilla on Suomessa merkittävä rooli taiteen ja kulttuurin järjestäjänä. Kuntien tehtäviin kuuluu mm. luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, edistää kulttuuria ja taidetta osana kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa.
 
– Kuntatasolla urheilun ja kulttuurin harrastamista myös tuetaan hyvin. Olennaista on kuitenkin se, ettei kulttuuriammattilaisiin satsata riittävästi. Ammattimaisen kulttuuritoimen tukeminen kunnissa on oikea tie, jos halutaan satsata kunnan imagoon ja kuntalaisten hyvinvointiin. Tämä tarkoittaa myös kulttuurirakentamista. Kun ei jääkiekkoakaan voi pelata ilman jäähallia, niin ei voi olla teatteria tai orkesteriakaan ilman teatteri- tai konserttitaloa, valmentaja Alpo Suhonen toteaa. 
 
Monessa kunnassa pohditaan kulttuuritoiminnan järjestämistä ja rahoittamissa tiukassa taloustilanteessa.

Elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämistä kannattaisi pohtia myös niiden työllistävän vaikutuksen takia.

Alpo Suhosen mukaan työllisyysnäkökulma ei juurikaan nouse esiin julkisessa keskustelussa.

– Sen lisäksi, että kuntaan tulisi kävijöitä muista kunnista, kulttuuritoiminnalla on myös suora vaikutus työllisyyden kasvuun.
 
 ————
Alpo Suhonen on tunnettu vaikuttavasta valmentajaurastaan niin kotimaisissa, kuin kansainvälisissä kaukaloissa. Suhonen on toiminut myös teatteriohjaajana, Turun kaupunginteatterin johtajana ja Pori Jazzin toiminnanjohtajan. Lisäksi Suhonen on tunnettu myös kirjailijana. 

FCG Koulutus järjestää Kulttuuri 2020 -tapahtuman 3.–4.6. Järvenpäässä. Tapahtuma on vuoden tärkein kohtaamispaikka kuntien kulttuurista päättävien lautakuntien jäsenille, viranhaltijoille sekä kulttuurialan edustajille – eli kaikille, jotka päättävät, suunnittelevat ja toteuttavat kuntien kulttuuritoimintaa ja -palveluita.