Uutinen

Esko Korhonen (FT, RI) tuo vahvan kokemuksensa ja näkemyksensä FCG:n Kiinteistöt-liiketoimintaan

Esko Korhonen aloitti FCG Finnish Consulting Groupin johtavana asiantuntijana 1.3.2024. 

Hänen tehtävänään on kehittää kuntien kiinteistönpitoa, erityisesti toimitilahallintoa, niin että ne voivat kannattavasti ja pitkäjänteisesti tukea kuntien palveluiden kehittämistä ja talouden vakauttamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä kuntatalouden tiukentuminen tuovat haasteita, joihin on vastattava kestävällä kiinteistönpidolla. 

Eskolla on lähes 35 vuoden kokemus kiinteistönpidon eri osa-alueista, ja hän on aiemmin työskennellyt myös FCG:llä vuosina 2014–2020. FCG:stä hän siirtyi Maakuntien tilakeskus Oy:n kuntien tilatietopalveluyksikön erityisasiantuntijaksi. Yksikkö siirtyi vuonna 2022 Senaatti-kiinteistöjen erilliseksi tulosyksiköksi. Esko toimi asiantuntijana kuntien käyttöön tarkoitetun rakennustietojärjestelmän hankkimisessa ja kehittämisessä, toimitilahallinnon kehittämisohjelmien suunnittelussa sekä muiden kehityshankkeiden parissa. 

”Paluu kotiin FCG:lle mahdollistui, kun tilatietopalveluyksikön toiminta Senaatilla vakiintui. Kollegoiden kanssa on jo monta hyvää keskustelua takana kuntien kehittämishankkeista. Erityisesti odotan kuntien osallistuvan Kunnat ja kiinteistöt -verkostohankkeeseen, jossa tarjolla on ajankohtaisten teemojen lisäksi kuntien omiin tarpeisiin pohjautuvia kehittämisosioita”, kertoo Esko Korhonen

Esko Korhonen
Esko Korhonen
Johtava asiantuntija, Kiinteistöt
Lähetä viesti
Sami Miettinen
Sami Miettinen
Varatoimitusjohtaja
Lähetä viesti