Uutinen

FCG on voittanut hyvinvointikeskuksen arkkitehtikilpailun

FCG:n arkkitehtien työryhmä on voittanut Pyhännän kunnan järjestämän arkkitehtikilpailun, jossa on haettu suunnitelmaa Pyhännänjärven tuntumaan rakennettavalle puurakenteiselle Hyvinvointikeskukselle.

Voittaneen kilpailuehdotuksen ”Leijat” suunnittelun tavoitteena on ollut luoda lämminhenkinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät asukkaiden viihtyvyys sekä toiminnallisuus. Lähtökohtana on ollut myös pitää hyvinvointitalon eri toimintojen väliset etäisyydet lyhyinä, mikä helpottaa henkilökunnan liikkumista ja työntekoa.

Kilpailuvaiheen pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti Risto Ala-aho kertoo, että suunnittelussa on mietitty myös rakennuksen elinkaarta muun muassa tilojen muuntojoustavuuden kannalta. Tämä mahdollistaa tilojen muuttamisen myöhemmin esimerkiksi asuin- tai liiketiloiksi. Nykyisessä käytössään palveluosastojen yhteistilat muodostavat rakennuksen ytimeen muunneltavan kokonaisuuden, jota voidaan muokata erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Rakennuksen sijainnin sekä sisä- ja ulkotilojen sijoittumisessa lähtökohtana on ollut myös rakennuksesta avautuvat näkymät perinteiseen pelto- ja järvimaisemaan. Lisäksi tuomaristo antoi kannustavaa palautetta virikkeellisestä ulkotilasta, josta löytyvät esteettömän pihareitin varrelta saunan ja grillipaikan lisäksi viljelylaatikot, kukkaistutukset, kanala ja kanila, jatkaa arkkitehti Arja Sippola.

Arkkitehtuurisuunnitelman arvioraati on kiitellyt kommenteissaan myös toimivia tilaratkaisuja, kodikkuutta, muunneltavuutta sekä ympäristöön sopivaa arkkitehtuuria.

Hyvinvointikeskuksen toimintoja tulevat olemaan Pyhännän nykyinen Palvelukeskus Nestori ja terveyskeskuksen kattavat palvelut; laboratorio, neuvola, lääkärin vastaanotto, hammashuolto, välinehuolto, kotisairaala, kotipalvelu sekä jakelukeittiö. Kilpailuehdotuksessa tutkittiin myös palveluasuntojen sijoittumista Hyvinvointikeskuksen viereen.

Arkkitehtikilpailuvoiton myötä hyvinvointitalon toteutukseen tähtäävä arkkitehtisuunnittelu käynnistyy ennen vuoden vaihdetta ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo keväällä 2022, kertoo arkkitehti Rainer Linderborg. On hienoa päästä toteuttamaan Pyhännän asukkaille edustava ja toimiva puurakenteinen Hyvinvointikeskus. Pyhäntä on profiloitunut puurakentamisen edelläkävijänä jo pitkään. On luontevaa, että Hyvinvointikeskus edustaa paikkakunnan puuosaamista.

Leijat -kilpailuehdotukseen ovat FCG:ltä osallistuneet:
Arkkitehti Risto Ala-aho
Arkkitehti SAFA Arja Sippola
Arkkitehti SAFA Rainer Linderborg
Arkkitehti SAFA Pekka Pietilä
Arkkitehtiylioppilas ja rakennusarkkitehti Kirsi Vainio
Arkkitehti SAFA Johannes Jutila
Sisustusarkkitehti Ruut Levy