Uutinen

FCG selvitti Kelalle: Perustoimeentulon siirto Kelaan vahvistanut kuntien sosiaalityötä

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuki siirrettiin kunnista Kelan hoidettavaksi. FCG Finnish Consulting Groupin Eero LaesteräTuomas Hanhela ja Juha Koskinen selvittivät Kelan toimeksiannosta siirron vaikutuksia Kelaan, kuntiin ja asiakkaisiin.

”Näyttää siltä, että toimeentulotuen Kelan hoidettavaksi siirtäminen johti kunnissa henkilöstöresurssien siirtämiseen etuuksien käsittelystä sosiaalityöhön. Tämä on ihmisten saamien sosiaalityön palveluiden näkökulmasta parannus”, toteaa hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä.

Vuosina 2016–2020 toimeentulotuen etuuskäsittelijöiden määrä laski 657 työntekijällä, kun taas kuntiin palkattiin 651 sosiaalityöntekijää. Toimeentulotuen siirtoa kunnista Kelan hoidettavaksi perusteltiinkin sillä, että siirto vähentäisi rutiinityötä ja parantaisi varsinaisen sosiaalityön resursseja kunnissa. Selvityksen perusteella näyttää siltä, että tämä tavoite on toteutunut.

Toimeentulotuen Kelan hoidettavaksi siirtymisen jälkeen tuen euromäärä ja sen saajien osuus kasvoivat. Toimeentulotukea sai siis aiempaa useampi kotitalous. Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi vuosien 2016 ja 2018 välillä jopa 17 prosenttia, ja kasvu jatkui myös kahtena seuraavana vuonna.

”Tämä selvitys itsessään ei antanut vastauksia siihen, miksi näin on. Tässä olisi selkeästi jatkoselvityksen paikka”, toteaa Laesterä.

Lisätiedot:

Eero Laesterä, p. 040 073 5772