Lapsi istumassa keltaisella leikkitelineellä
Uutinen

FCG vahvistaa kokoonpanoa sote-uudistuksen jälkeisten kuntien murroksen konsultoinnissa

Kuntien tehtäväkenttä on murroksessa sote-palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Työllisyyden ja elinkeinojen kehittämisen palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta. Koulutuksesta tulee entistäkin vahvemmin kuntien ydintoiminto. Voidakseen auttaa kuntia tässä muutoksessa aiempaakin paremmin FCG Finnish Consulting Group on vahvistanut kokoonpanoaan.

Kuntien ja TE-palvelujen asiantuntija Anu Tirkkonen MDI:lle johtavaksi asiantuntijaksi

Anu Tirkkonen aloitti työskentelyn johtavana asiantuntijana Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä (osa FCG Finnish Consulting Groupia). Hänen vastuualueenaan tulee olemaan erityisesti TE-palveluihin liittyvä työ.

Tirkkonen on toiminut syksystä 2020 alkaen Kuntaliitossa Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hankkeen projektipäällikkönä. Hän on Kuntaliitossa toimiessaan ollut vahvasti mukana TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelussa ja osallistunut mm. Kuntaliiton lausunnon valmisteluun ja ollut valiokuntien kuultavana (mm. palkkatuki ja kotolaki).

Aiemmin Tirkkonen on toiminut Vantaan kaupungilla erilaisissa työllisyyteen liittyvissä tehtävissä. Monimuotoisten työtehtävien kautta Anu tuntee laajalti kunnallista päätöksentekoa, lainsäädäntöä ja hallintoa. Hän perehtynyt erityisesti julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin ja TE-palvelut 2024-uudistukseen.

”TE-palveluiden rooli kuntien toiminnassa on uudistuksen myötä merkittävä ja vaatii paljon työtä. Yhdessä MDI:n asiantuntijoiden laajan tietämyksen ja dataosaamisen kanssa voimme tarjota kentälle paljon uutta arvoa sekä kuntien että valtion suuntaan. Olen kotonani asiantuntijatehtävissä, joissa voin kuitenkin yhdistää omaa tietämystä konkreettisiin kehittämistehtäviin ja kuntatyöhön”, sanoo Anu Tirkkonen.

”Anun saaminen mukaan nostaa käytännön TE-osaamistamme merkittävästi. Anun kokemus antaa meille paljon uusia mahdollisuuksia kehittää suomalaista yhteiskuntaa”, sanoo MDI:n kehitysjohtaja Janne Antikainen.

Pitkän linjan koulutuspolitiikan asiantuntija Terhi Päivärinnasta FCG:n johtava asiantuntija

Terhi Päivärinta on aloittanut FCG:llä johtavana asiantuntijana. Päivärinta tulee toimimaan erityisesti opetus- ja koulutussektorin toimeksiannoissa FCG:n asiakkaiden tukena.

Terhi Päivärinnalla on 25 vuoden kokemus kuntasektorin johtotehtävistä. Hän on toiminut koulutoimenjohtajana, sivistysjohtajana ja ammatillisen koulutuksen kuntayhtymäjohtajana. Viimeisimpänä hän on toiminut Kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtajana. Hänellä on vahva kokemus myös valtakunnallisista edunvalvontatehtävistä. Hän on ollut jäsenenä Opetushallituksen johtokunnassa, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointineuvostossa, Itlan (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön) hallituksessa sekä Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnassa.

”Tunnen kuntien kaikki sivistyspalvelut. Lisäksi minulla on mittava kokemus organisaatiouudistuksista ja haastavista muutostilanteista. Iloitsen siitä, että saan valjastaa tämän kaiken osaamiseni kuntien tukemiseen tässä kiinnostavassa uudessa tilanteessa”, Terhi Päivärinta sanoo.

”Kunnat joutuvat taiteilemaan niukkenevien resurssien ja erityisesti koulutukseen satsattujen odotusten ristipaineessa. Kunnissa ollaankin paljon vartijoina: Suomen kilpailukyky riippuu monella tavalla siitä, että kunnat onnistuvat kantamaan kortensa kekoon suomalaisten osaamistason nostamisessa. Tässä Terhi on erinomainen kumppani kaikille kunnille”, sanoo FCG:n Talous ja johtaminen -liiketoimintaa johtava Kimmo Haapasalo.

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti
Terhi Päivärinta
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Anu Tirkkonen
Anu Tirkkonen
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti