Uutinen

FCG:lle uusia asiantuntijoita vahvistamaan sote-palveluiden kehittämistä

Länsi-Uudenmaan johtava ylihammaslääkäri Jari Linden sekä terveystaloustieteen konsultti Hanna Nevala aloittavat FCG Finnish Consulting Groupin palveluksessa.

”Sote-palveluiden kehittämiseen kaivataan nyt tukea jokaisella hyvinvointialueella. Voidaksemme tukea alueita tässä valtavassa työssä hallinnollisen rutistuksen jälkeen, halusimme vahvistaa omaa joukkuettamme sote-palveluiden haasteet ja vahvuudet kattavasti tuntevilla uusilla voimilla”, sanoo FCG:n Sote ja hyvinvointi -liiketoimintaa johtava Iina Vartia.

”Suun terveydenhuollossa tarvitaan muutosta.”

Jari Linden siirtyy FCG:lle Länsi-Uudenmaan johtavan ylihammaslääkärin tehtävästä. Hänellä on kokemusta suun terveydenhuollosta potilas- ja johtamistyössä 34 vuoden ajalta. Hänen johtamansa yksiköt ovat Länsi-Uudellamaalla ja aiemmin Lohjan kaupungilla olleet avosairaanhoito, suun terveydenhuolto sekä kuntoutus- ja mielenterveys- ja päihdepalvelut. Linden on tehnyt väitöskirjansa rekisteritutkimuksen alalta ja osallistunut useihin kansallisiin laadun ja toiminnan seurannan suunnitteluryhmiin. Lisäksi Linden on ollut kehittämässä monia eHealth -sovelluksia yhteistyössä tietojärjestelmätuottajien ja kuntien kanssa.

”Hyvinvointialueet painivat nyt valtavien haasteiden kanssa joka saralla. Samaan aikaan muutosta aidosti tarvitaan, myös suun terveydenhuollossa”, toteaa Jari Linden.

”FCG on ollut minulle tuttu toimija niin kouluttajana kuin kehittäjänä, ja siksi FCG:lle siirtyminen tuntuu luontevalta. Kaikkein eniten odotan, että pääsen auttamaan hyvinvointialueita suun terveydenhuollon muutoksen johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä sekä rekisteritiedon keräämisen suunnittelussa ja sen tiedon jalostamisessa johtamisen tueksi”, Linden sanoo.

Sote-palveluiden kustannusvaikuttavuuden kehittämiseen lisää osaamista

Hanna Nevala on ennen FCG:lle siirtymistään toiminut paitsi terveystaloustieteen konsulttina myös ylitarkastajana aluehallintovirastossa. Nevalalla onkin kokemusta terveydenhuollosta palveluiden lainmukaisuuden valvonnan näkökulmasta. Lisäksi hän on toiminut terveydenhuollossa yksityisenä ammatinharjoittajana fysioterapeuttina ja ollut kehittämässä digiratkaisuja hyvinvoinnin tukemiseen. Nevala on ollut mukana myös sote-alan kehittämisprojekteissa ja alan koulutuksen parissa ammattikorkeakoulussa.

”Erityisesti haluan olla hyvinvointialueiden tukena sote-palveluiden kustannusvaikuttavuuden kehittämisessä sekä tuoda terveystaloustieteen tutkimus- ja arviointimenetelmiä mukaan päätöksenteon tueksi. Uskon, että näin saadaan luotua niin suomalaisten kuin kansantaloudenkin kannalta parhaat mahdolliset palvelut”, sanoo Hanna Nevala.

”Iloitsen siitä, että olemme saaneet tiimiimme näin vahvaa osaamista ja toivotan niin Jarin kuin Hannankin lämpimästi tervetulleiksi”, sanoo liiketoimintajohtaja Iina Vartia.