Uutinen

FCG:n organisaatiorakenne uudistuu – näin palvelemme asiakkaitamme jatkossa

FCG Finnish Consulting Group uudistaa organisaatiorakennetta. FCG muodostuu jatkossa kahdesta liiketoimintaryhmästä ja FCG Digital Oy:stä. Tutut palvelut löytyvät jatkossa näiden alta.

Uudet liiketoimintaryhmät ovat

  • Rakennettu ympäristö, johtaja Tommi Kajasoja (oto)
  • Koulutus ja konsultointi, johtaja Sami Miettinen.

FCG Digital Oy:tä (ent. Rekrytointi ja HR-ohjelmistot) johtaa Juho Toivonen.

Rakennettu ympäristö -liiketoimintaryhmä muodostuu Energian, Infran, Kaupunkisuunnittelun, Rakennetekniikan, Talotekniikan, Veden, Ympäristön kunnostuksen ja Ympäristöselvityksien palveluista.

Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaryhmä koostuu Johtamisen ja talouden, Kiinteistöjen, Koulutus- ja tapahtumapalveluiden, MDI:n ja SoTen & hyvinvoinnin palveluista.

Muutoksen taustalla on FCG:n uusi visio, jonka mukaan FCG on jatkossa Suomen markkinoille keskittyvä, sekä julkista että yksityistä sektoria kestävän yhteiskunnan luomisessa palveleva konsultointiyritys. Toimintojen selkeämpi fokus ja kustannustehokkuus yhdessä mahdollistavat vision toteuttamisen.

Myös FCG:n johtoryhmässä tapahtuu muutoksia. Johtoryhmään on nimitetty Rakennettu ympäristö -liiketoimintaryhmän operatiivisena johtajana toimiva Anniina Peltola. Peltola on aiemmin toiminut FCG:n Koulutus- ja tapahtumapalveluiden liiketoimintajohtajana. Johtoryhmän jättää kansainvälistä liiketoimintaa ja aiempaa Kestävä kehitys -liiketoimintaryhmää johtanut Sami Kangasharju. Muutokset johtoryhmässä ja organisaatiorakenteessa astuvat voimaan 9.1.2024 alkaen.