FCG:n projektipäällikkö Henri Haimi
Uutinen

FCG:n projektipäällikkö Henri Haimista Aalto-yliopiston työelämäprofessori

FCG Finnish Consulting Groupin pitkäaikainen projektipäällikkö ja prosessiasiantuntija, tekniikan tohtori Henri Haimi, on nimitetty Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen työelämäprofessoriksi 1.4.2023 alkaen. Professuurin ala on jäteveden käsittely. Työelämäprofessuuri kestää viisi vuotta ja on osa-aikainen.

Haimin tehtävä painottuu opetukseen, mutta hän tekee myös tutkimustyötä. Haimin erityisalueita ovat jätevedenpuhdistuksen ilmastovaikutusten pienentäminen, digitaaliset ratkaisut, kuten mallinnus ja edistynyt prosessinohjaus, sekä jäteveden sisältämien resurssien talteenotto ja näiden kaikkien osa-alueiden yhdisteleminen.

”Yhteydet työelämään tarjoavat opiskelijoille luontevan tavan tutustua alan erityispiirteisiin ja samalla mahdollisuuden rakentaa omaa urapolkuaan jo opintojen aikana. Työelämäprofessorimme ovat tässä avainasemassa. Toivotan Henri Haimin lämpimästi tervetulleeksi korkeakouluyhteisöömme”, toteaa dekaani Gary Marquis.

”Odotan innolla, että pääsen omalta osaltani lähentämään akateemista opetusta käytännön toimintaan vesihuoltolaitoksilla hyödyntäen pitkää kokemustani FCG:llä sekä kentän tuntemusta”, sanoo Henri Haimi.

”Olen erittäin iloinen Haimin nimityksestä. Hän on arvokas lisä niin FCG:n kuin Aalto-yliopiston joukkueeseen. Tämä on meille myös mahtava tilaisuus päästä lähelle viimeisintä tutkittua tietoa – ja sitä kautta pitää huolta maailmanluokan vesiosaamisestamme”, sanoo Vesi-liiketoimintaa johtava Tero Pyrhönen.

Henri Haimi
Henri Haimi
Projektipäällikkö
Lähetä viesti