Uutinen

FCG:n uusi johtoryhmä on nimitetty – kohti ketterää osaamisiin keskittyen ja sisäistä yhteistyötä lisäten

Mennyt sekä kuluva vuosi ovat olleet perinpohjaisen uudistumisen aikaa FCG:llä. Vuoden 2019 aikana uudistimme strategiamme yhdessä henkilöstön ja esimiesten kanssa. Vuonna 2020 olemme panostaneet strategian toimeenpanoon ja jatkaneet uudistumista. Visiomme on olla vastuullisin ja suurin suomalaisomistuksessa oleva konsulttiyhtiö ja kiinnostavin kehittämiskumppani.

Uusi strategiamme korostaa ketteryyttä ja monialaista osaamista – tavoitteellisuutta unohtamatta. Jotta organisaatiomme on jatkossa entistä yhtenäisempi, muutamme myös omia toimintatapojamme.

”Kun autamme asiakkaitamme kehittämään toimintaa, on selvää, että edellytämme jatkuvaa uudistumista myös itseltämme. Monialaisuus on selkeä voimavaramme ja tärkein yksittäinen erottautumistekijämme. Jatkossa haluamme hyödyntää sitä vieläkin tehokkaammin lisäämällä yhteistyötä liiketoimintojemme välillä. Keskitämme toimintaa konsernitasolla ja selkeytämme eri toimintojen roolit ja vastuut”, kertoo uudistuksen taustoista ja tavoitteista toimitusjohtaja Mari Puoskari.

Tavoitteena on muotoilla FCG:n tuleva uusi organisaatiomalli uuden strategian tavoitteita palvelevaksi mahdollistamalla itseohjautuvuuden lisääntyminen, matalampi hierarkia, työn tasaisempi jakautuminen sekä synergioiden ja innovaatioiden vahvistuminen. ​Yhtenäisyyttä lisätään ja tuetaan myös rakenteellisesti fuusioimalla FCG:n Suomen yhtiöt vuoden 2021 alusta yhdeksi yhtiöksi – yhdeksi FCG:ksi.  

Jatkossa organisaatiomme muodostuu osaamisryhmistä, jotka koostuvat osaamisryhmän teemaan liittyvistä osaamisista. Nyt nimitetyt osaamisryhmien johtajat ovat samalla FCG:n uuden johtoryhmän jäseniä. Jäsenistä kaikki Talous ja sote -osaamisryhmän johtajaksi nimitettyä Sami Miettistä lukuun ottamatta ovat myös aiemman johtoryhmän jäseniä.

  • Kestävä kehitys -osaamisryhmän johtaja on Sami Kangasharju
  • Kaupungistuminen ja alueiden elinvoima -osaamisryhmän johtaja on Pauli Santala
  • Talous ja sote -osaamisryhmän johtaja on Sami Miettinen
  • Digitalisaatio ja osaamisen kehittäminen -osaamisryhmän johtaja on Juho Toivonen
  • Horisontaalin Asiakaskokemus -osaamisryhmän johtaja ja FCG:n myyntijohtaja on Tarja Salonen
  • Horisontaalien konsernijohtamisen ja -palveluiden johtajat ovat toimitusjohtaja Mari Puoskari, HR-johtaja Matias Komulainen, lakiasiainjohtaja Elina Kaura, talousjohtaja Seija Salminen sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Allenius

Johtoryhmänimitys sekä vielä rakenteilla oleva uusi osaamisiin pohjautuva organisaatiorakenteemme astuvat virallisesti voimaan 1.1.2021.