Uutinen

Hanna Halmeenpää FCG:lle ympäristökonsultoinnin projektipäälliköksi

Hanna Halmeenpää aloittaa 14.2.2022 projektipäällikkönä FCG Finnish Consulting Groupin ympäristöselvitysten liiketoiminnassa.

Halmeenpää on toiminut aiemmin muun muassa tutkijana ja suunnittelijana Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa sekä biologian ja maantiedon lehtorina. Vuosina 2015–2019 Halmeenpää toimi kansanedustajana ja keräsi kokemusta päätöksenteosta muun muassa ympäristön kannalta merkittävässä roolissa olevassa maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

”FCG:n maine vastuullisena asiantuntijaorganisaationa, kestävien ratkaisujen kehittäjänä ja yhteistyökumppanina on meriitti, joka vetää puoleensa. Odotan, että voin hyödyntää FCG:n asiakkaiden eduksi monipuolisesti aiempien tehtävieni myötä kertynyttä kokemusta ja verkostoja niin luonnonympäristön tutkimisen, ympäristövaikutusten arvioinnin kuin yhteiskunnan eri toimijoiden ja lainsäädännön parissa toimimisesta”, Hanna Halmeenpää kuvaa.

”Meidän tehtävämme on ratkoa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden ongelmia murrostilanteissa. Tätä teemme esimerkiksi silloin, kun teemme todeksi ilmastonmuutosta hillitsevää energiamurrosta tai autamme alueita sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Hanna Halmeenpään kenttätyön ja eduskuntatyön kautta koottu ainutlaatuinen kokemus tulee todelliseen hyötykäyttöön tässä työssä”, toteaa ympäristöselvitysten liiketoimintaa johtava Ville Nikkilä.

Lisätiedot:
Ville Nikkilä, p. 040 516 1828
Hanna Halmeenpää, p. 050 564 4122