Uutinen

Iina Vartia johtamaan FCG:n sote- ja hyvinvointikonsultoinnin liiketoimintaa

Iina Vartia (KTM) on valittu johtamaan FCG Finnish Consulting Groupin sote- ja hyvinvointikonsultoinnin osaamista. Hän aloittaa tehtävässään 15.10.2021. 

Vartia on tehnyt työuransa liiketoiminnan ja palvelutuotannon johtamisen ja kehittämisen eri rooleissa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaalivakuuttamisen parissa. Kokemusta häneltä on niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta.  

”Niin Suomen kunnat kuin julkishallinto tulevat olemaan valtavan muutoshaasteen äärellä tulevien vuosien aikana, kun sote-uudistuksen täytäntöönpano lähtee toden teolla liikkeelle. Yhteiskunnallisesti merkittävän muutoksen suunnittelu ja toteutus tulevat haastamaan koko kenttää, jotta niin asiakkaiden ja potilaiden, työntekijöiden kuin yhteiskunnan näkökulmista saadaan rakennettua vaikuttavimmat ja sujuvimmat palvelut. Koen, että juuri FCG:llä saan olla mukana tukemassa niin kuntakenttää kuin tulevien alueiden hallintoa siinä, että tästä murroksesta selvitään voittajana”, sanoo Iina Vartia. 

”Iina Vartia tuo meille mukanaan paljon kokemusta suurten palvelukokonaisuuksien hallinnasta ja johtamisesta monimutkaisissa ja moniulotteisissa tilanteissa ja rakenteissa. Hän tietää ja tuntee haasteet, joiden kanssa asiakkaamme kamppailevat sote-uudistuksen kynnyksellä. Arvostamme myös sitä kokemusta, joka hänellä on ihmisten avoimesta ja arvostavasta johtamisesta”, toteaa FCG:n talous ja sote -osaamisryhmän johtaja Sami Miettinen. 

Iina Vartia siirtyy FCG:lle Terveystalon julkisten palveluiden kehitysjohtajan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Espoon kaupungilla suun terveydenhuollon palvelutuotannosta vastaavana palvelupäällikkönä. 

Iina Vartia

Lisätiedot: 

Iina Vartia, p. 040 356 8124 
Sami Miettinen, p. 044 430 9881