Uutinen

Informaatiovaikuttaminen kunnassa: Uhataanko demokratiaa?

Erikoistutkija Antti Sillanpää puhuu informaatiovaikuttamisesta Kyberturvallisuuspäivillä 22.-23.9. Esitys on herättänyt runsaasti kiinnostusta etukäteen. Saimme Antti Sillanpään haastatteluun ja tarjoamme makupaloja jännittävästä aiheesta.

Mitä tarkoittaa informaatiovaikuttaminen ja miten näkyy kuntatasolla?

Lisään itse usein informaationvaikuttamisen eteen sanan vihamielinen, koska se kuvaa toiminnan luonnetta. Informaatiovaikuttaminen on strategista toimintaa. Sen tavoitteena on vaikuttaa kohteeseensa niin, että tämä toimii omien etujensa vastaisesti. Kuntatasolla tämä voi tarkoittaa, että estetään tiettyjä teemoja nousemasta julkiseen keskusteluun. 

Tavoitteena voi olla myös eri tavoin ajattelevien henkilöiden tai ryhmien vaientaminen. Kärjekäskään keskustelu ei ole välttämättä vihamielistä, kun vain pysytään lain sallimissa rajoissa. Tutkimuksista voimme lukea, että vihapuheen takia osa ehdokkuutta pohtivista saattaa vetäytyä.

Onko informaatiovaikuttamisen mahdollisuus tiedostettu kunnissa?

Mitään organisoitua toimintaa en ole nähnyt. Kuntia on paljon, ja paikallisesti voi olla informaatiovaikuttamiseen viittaavaa toimintaa. Toisaalta kuntakentän hajanaisuus on myös etu: vihamielisten toimijoiden on vaikea organisoida toimintaa. 

Kunnilta vaaditaan paljon. Isommissa kunnissa on riskit ymmärretty myös informaatiovaikuttamisen uhka. Tietoisuus on leviämässä myös pienempiin kuntiin. Informaatiovaikuttaminen kytkeytyy myös kyberturvallisuuteen. On kuntia, joissa tietotekniset järjestelmät kunnossa ja on kuntia, joilla eivät voimavarat tähän riitä. Tässäkin isommat kunnat pärjäävät keskimäärin paremmin. 

Kuntavaalit ovat tulossa. Miten informaatiovaikuttamisen mahdollisuus kannattaa huomioida?

Itse vaalilaskentaan on erittäin vaikea vaikuttaa.  Systeemi on todella hyvä ja kaikki on tarkistettavissa. Mutta se ei estä iskuja ihmisten luottamuksen tunteeseen.

Kuntavaaleissa on paljon ehdokkaita. Ihmettelisin, jos kaikki kuntavaaliehdokkaat ja heidän tukijoukkonsa osaavat ja haluavat toimia lain ja hyvin tapojen mukaisesti. Tämä vaatii valppautta kunnissa.

Konkreettinen ja kaikille tuttu tilanne on vaalijulisteiden sotkeminen. Silloin haitataan kuntalaisten tutustumista mahdollisiin  ehdokkaisiin. Toisenlainen uhka liittyy väärän tiedon levittämiseen. Esimerkiksi keskusteluissa voi alkaa näkyä valheita ääntenlaskennan epärehellisyydestä. Tämä rapauttaa luottamusta. Tämä on merkittävä asia demokratian kannalta, joten pienempikin uhka pitää ottaa vakavasti.

Kärjistävässä keskustelussa synnytetään asetelmaa meikälaiset vastaan heikäläiset, ja silloin puheyhteys katoaa. Tämä jos mikä on riski suomalaiselle luottamusyhteiskunnalle. Itse kullakin on vastuu omasta toiminnastaan. Kun kohtaa sosiaalisessa mediassa jotain liian mielikuvituksellista ja outoa, viestiä ei kannata lähettää eteenpäin. 

Kun suojellaan luottamusta, pitää varautua ongelmiin. Ja niihin kannattaa varautua etukäteen, myös viestinnän keinoin. Viestinnän käynnistämistä vauhdittaa se, että asiaa on harjoiteltu kumppaneiden kanssa. Varautumisen ansiosta viestit eri tilanteisiin ja kohderyhmille ovat lähes valmiina, kun jotain tapahtuu. Harjoittelu ja yhteistyö ovat tässäkin turvallisuuden takaajia.
 
______________________________________________
Apua kunnille informaatiovaikuttamisen kysymyksissä