Kuva terveydenhuollon ammattilaisista juoksemassa sairaalassa
Uutinen

Joka kolmas julkisen sektorin sote-alan työntekijä ei koe työkykyään hyväksi

”Jos olemme todella huolissamme alan vetovoimasta, meidän on syytä olla huolissamme myös johtamisen laadusta”

Joka kolmas julkisella sektorilla työskentelevä sote-alan työntekijä ei koe työkykyään hyväksi. Näin vastanneiden osalta merkittävimmät työkykyä alaspäin painavat syyt löytyvät huonosta palkkauksesta (58 %) ja liian suuresta työkuormasta (44 %). Huono johtaminen nousee myös kärkisyiden joukkoon. 

Asia käy ilmi FCG Finnish Consulting Groupin markkinatutkimusyritys Norstatilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 305 julkisen sektorin sote-alalla työskentelevää suomalaista. ”Johtamisen pitää nousta agendalle, kun sote-alan veto- ja pitovoimasta keskustellaan”, toteaa FCG:n sote-konsultoinnin liiketoimintaa johtava Iina Vartia.

”Sote-alalla, joka on valtavan myllerryksen keskellä, johtamiseen kohdistuu nyt suuria paineita. Johtamisella voitaisiin myös selkeästi tukea työkykyä ja työssä jaksamista, mutta nyt selvityksemme mukaan jopa 28 % sote-alan työntekijöistä kokee johtamisen onnistuvan tässä huonosti tai erittäin huonosti”, jatkaa Vartia.

Joka neljäs julkisen sektorin sote-alan työntekijä uskoo johtamisen laadun huonontuvan uudistusten myötä

32 % julkisen sektorin sote-alan työntekijöistä kokee johtamisen muuttuneen huonommaksi viimeisten kahden vuoden aikana. Myös tulevaisuuteen suhtaudutaan melko pessimistisesti, kun johtamisesta puhutaan. Joka neljäs odottaa, että tulevien kahden vuoden aikana johtaminen tulee tukemaan työkykyä ja työhyvinvointia nykyistä huonommin.

”Sote-alan pidosta ja vedosta puhutaan valtavasti, eikä syyttä. Jos olemme todella asiasta huolissamme, johtamiseen on satsattava nyt. Muuten tulemme kiihdyttäneeksi työntekijäpulaa. Samalla on hyvä muistaa, että kyse ei ole hienoista johtamisjärjestelmistä, vaan siitä, mitä tapahtuu arjen tasolla. Onko riittävästi aikaa suunnitelmalliseen lähijohtamiseen? Ymmärtävätkö kaikki omat tavoitteensa ja kokevatko mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja kehittymiseen? Nämä eivät ole pehmeitä asioita, vaan kovassa ytimessä, kun puhutaan julkisen sektorin työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta”, jatkaa FCG:n Iina Vartia.
 

Tutkimuksesta:
Kyselyn toteutti Norstat Finland 16.2.2022-25.2.2022 välisenä ajanjaksona online-kyselynä väestöä edustavassa paneelissa. Kysely osoitettiin ainoastaan sellaisille, jotka ilmoittivat olevansa töissä julkisella sektorilla sote-tehtävissä. Kyselyyn osallistui 305 sote-alan työntekijää. 

Lisätiedot: