Uutinen

Kaavatalouden asiantuntemus vahvistuu: Kimmo Koski aloittaa FCG:n johtavana asiantuntijana

Kimmo Koski (FM, suunnittelumaantiede, SKOL E) on aloittanut 1.1.2022 johtavana asiantuntijana Kaupungistumisen ja aluekehityksen osaamisryhmän Kaupunkisuunnittelussa.

Koskella on 30 vuoden kokemus kaupan alan selvityksistä, kaavataloudellisista arvioinneista ja erilaisten maankäyttöhankkeiden aluetaloudellisten vaikutusten arvioinneista. Konsulttitöiden lisäksi Kimmo on laatinut eri ministeriöille yhteensä 23 opasta liittyen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen sekä kaupan alaan.

Asiakastyössä Kosken osaaminen tukee mm. talous-, työllisyys- ja elinkeinovaikutusten arvioinnin kautta kaavojen laatimista sekä erilaisten maankäyttöhankkeiden kehittämissuunnittelua (esim. tuulivoimalat, matkailukeskukset, monitoimiareenat, ratahankkeet, kaivokset).

Viime vuosina Kimmo Koski on vastannut lukuisista merkittävistä projekteista, mm. Hämeenlinnan keskustan kaupan palveluverkkoselvityksestä (Hämeenlinnan kaupunki), Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan kaupallisten ja kaavataloudellisten vaikutusten arvioinneista (Espoon kaupunki), Uudenmaan vähittäiskaupan palveluverkon vaikuttavuuden arvioinnista (Uudenmaan liitto), Loviisan Kuningattarenrannan (asuntomessualue vuonna 2023) asemakaavan kaavataloudellisesta arvioinnista (Loviisan kaupunki), Seinäjoen asemanseudun kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnista (Seinäjoen kaupunki), Helsinki-Turku nopean junayhteyden laajempien taloudellisten vaikutusten arvioinnista (Väylävirasto) sekä selvityksestä liikennejärjestelmän merkityksestä itäisen Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamisessa (Traficom).

Lisätiedot:

Kimmo Koski
Kimmo Koski
Avainasiakaspäällikkö
Lähetä viesti
Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Liiketoimintajohtaja, Kaupunkisuunnittelu
Lähetä viesti