Kiemurteleva tie metsän keskellä ilmasta kuvattuna
Uutinen

Kantar: Suomalaisten mielestä kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä epäselvä – monen mielestä kuluttajien tulisi itse tehdä enemmän

Moni suomalainen on sitä mieltä, että kuluttajien itse pitäisi enemmän toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ei ole monelle suomalaiselle selkeä. Tämä selviää FCG Finnish Consulting Groupin markkinatutkimusyritys Kantarilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon osallistui 1001 suomalaista viime tammikuussa.

Suomalaisten mielestä niin yrityksillä, valtiolla, kunnilla kuin kuluttajilla itselläänkin on vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Suomessa. Suurimman vastuun vastaajien mielestä kantavat yritykset: Yli puolet (57 %) ilmastonmuutokseen uskovista kokee yrityksillä olevan suuri vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä Suomessa. 

Sen sijaan kuntien vastuuta pitää suurena vain hieman yli kolmasosa (37 %) ilmastonmuutokseen uskovista.

“Kuntien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä vaikuttaa monelle epäselvältä Kantarin toteuttaman tutkimuksen perusteella. Todellisuudessa kunnilla on valta tehdä päätöksiä muun muassa julkisiin hankintoihin, liikenteeseen, rakentamiseen ja ruokahuoltoon liittyvissä asioissa. Puhututtavimpia esimerkkejä tällaisesta ovat vaikkapa Helsingin kaupungin tilaisuuksien tarjoilujen muuttaminen lihattomiksi sekä monissa kunnissa järjestettävät koulujen kasvisruokapäivät”, kertoo FCG:n Johtamisen ja talouden liiketoiminnan johtaja Kimmo Haapasalo.

Vain 41 % niistä, joiden mielestä kunnilla on vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, kokee kuntien tekevän tarpeeksi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomessa. Sen sijaan 42 % samasta joukosta pitää kuntien toimia liian vähäisinä. 

“Kiinnostavaa on, että maaseutumaisissa kunnissa asuvista suurempi osuus pitää kunnan toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi riittävinä kuin vaikkapa pääkaupunkiseudulla asuvista”, jatkaa Haapasalo.

“Toisaalta kunnissa tehdään jo paljon, eli tarvetta on toimien selkeälle viestinnälle. Toisaalta taas monessa kunnassa paikallisten ilmastotoimien – niin hillinnän kuin varautumisen ja sopeutumisenkin osalta – johtaminen voi kaivata tukea. Kuntien roolia tässä ei voi liiaksi korostaa: Moni globaalisti vaikuttava ratkaisu tehdään lokaalisti”, päättää Kimmo Haapasalo.

Näin tutkimus toteutettiin:

Tutkimuksen kokonaisvastaajamäärä oli 1001 ja se toteutettiin Kantarin nettipaneelissa, joka edustaa 15–79-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinpaikan suhteen. Kysely kohdistettiin 18 vuotta täyttäneille suomalaisille (Ahvenanmaata lukuun ottamatta). Vastaaminen tapahtui tammikuussa 2022.

Seuraavat kysymykset kohdistettiin vain heille, jotka uskovat ilmastonmuutokseen. 

Vastuu ilmastonmuutoksesta (N=963)

Tekeekö tarpeeksi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (N=963)

Tekevätkö kunnat tarpeeksi toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi; kuntia vastuullisena pitävät (N=875)

Lisätiedot ja haastattelut:

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti