Uutinen

Kuntien talousselvitykset valmistellaan usein ohjausryhmässä

Ohjausryhmätyöskentely on osa johtamisjärjestelmää ja normaali toimintatapa merkittävissä hankkeissa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Myös talouden selvitysprosesseissa suositaan kunnan nimeämää, poliittisista päätöksentekijöistä koostuvaa ryhmää työtä ohjaamaan.   

Ohjausryhmätyöskentely on usein luottamuksellista, koska asiat ovat tyypillisesti vielä valmisteluvaiheessa. ​Kannustamme kuitenkin aina kertomaan työn etenemisestä esimerkiksi valtuusto- ja kuntalaisinfoissa heti, kun siihen on mahdollisuus. Päätöksentekoprosessi on sen sijaan poikkeuksetta aina julkinen.  

Paimiossa viime keväistä talousselvitystyötä ohjasi puolueiden edustajista sekä  kaupungin- ja hallintojohtajasta koostunut ryhmä. Toimialajohtajia kuultiin asiantuntijoina.

– Tämä on normaali menettely. Meillä päättäjät halusivat ohjausryhmätyöskentelyä ja he olivat siihen myös tyytyväisiä, kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki sanoo.

Talousselvitys on aina tiimityön tulos

Kunnan asettama tavoite sopeutustoimien tuomista säästöistä ohjaa selvitystyötä. Sen saavuttamiseksi on yleensä useampia mahdollisia ratkaisuja, ja ohjausryhmän johdolla niistä rakennetaan kokonaisuus.  ​Mukana selvitystyössä on useita asiantuntijoita, ja selvitykset tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan valitsemien edustajien tai viranhaltijoiden kanssa. 

Kunnan asettama tavoite sopeutustoimien tuomista säästöistä ohjaa selvitystyötä.

Oulussa ohjausryhmä muodostui kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumasta puheenjohtajatoimikunnasta, jonka jäsenet koottiin kaupunginhallituksen poliittisten ryhmien edustajista. Lisäksi toimikuntaan osallistui kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja tarvittaessa mukaan kutsutut asiantuntijat. Valmistelu perustui lisäksi luottamuksellisiin asiantuntijahaastatteluihin ja hyvään yhteistyöhön.  

– Haastattelujen osalta toivoimme ja kannustimme kaupungin asiantuntijoita tekemään rohkeasti esityksiä ja kertomaan omia näkemyksiä siitä, mitä voisimme tehdä paremmin tai mistä voisimme säästää, kaupunginjohtaja Päivi Laajala kuvailee.

Ohjausryhmän voi korvata esimerkiksi työpajatyöskentely toimialajohtajien kanssa. Toimeksiantaja kuitenkin ohjaa aina työtä.  Olipa työskentelytapa mikä tahansa FCG:n asiantuntijoiden laaja kokemus vastaavista selvityksistä ja best practices -osaaminen saavat kiitosta.

Valmistunut selvitystyö esitellään kuntapäättäjille. Samalla päättyy myös ulkopuolisten asiantuntijoiden työ, ja kunta etenee valitsemallaan tavalla päätöksentekoon. 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!
juha.koskinen@fcg.fi
+358 50 407 4855