Uutinen

Oppimisessa keskeistä; opettaja ja vuorovaikutus

Unescon kansainvälistä opettajien päivää vietetään vuosittain lokakuun 5. päivä. Juhlapäivänä halutaan muistuttaa opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä muuttuvassa maailmassa. 

Maailmanlaajuisesti koulujärjestelmät eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Eri maiden välillä eroja löytyy niin koululaitoksen järjestäytymisessä, oppilaitosympäristöissä, koulujen työvälineissä kuin opettajankoulutuksessa ja opettajan ammatin arvostuksessa. Yhdistäviä nimittäjiä opetukselle ja oppimiselle löytyy psykologisista tekijöistä, muun muassa siitä, että oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa oppilaan ja opettajan, oppimateriaalien, toisten oppilaiden tai muiden toimijoiden kesken.

Kun koronaepidemia on haastanut myös koulujen oppimisympäristöä ja toimintaa rajusti kautta maailman, olemme lähtökohdistamme huolimatta yhteisen kysymyksen äärellä.  Miten ruokkia ja vahvistaa oppimista tukevaa vuorovaikutusta tällaisina aikoina? Toisaalta tämä aika korostaa opettajan roolin ja opettajan osaamisen merkitystä, mutta nostaa esiin myös olennaisen tarpeen opettajien täydennyskoulutukselle, jossa hankkia uusia keinoja ja työkaluja oppimisen tueksi erilaisia vuorovaikutuksen keinoja käyttäen. Opettajien ja oppilaiden digitaidot ja -välineet kasvattavat merkitystään niin vuorovaikutuksessa kuin oppimisessa.

Yhteistyöprojekteissamme siirtymätalouden tai kehittyvien maiden kanssa korostuu usein koulutus yhtenä keskeisimmistä osa-alueista. Tehtävämme on esimerkiksi opetuksen laadun nostaminen kansallisella tasolla oppimisympäristöjä, oppimateriaaleja, pedagogiikkaa tai opettajankoulutusta kehittämällä. Tästä hyvä esimerkki on vuoteen 2022 ulottuva Ukrainan peruskoulun uudistushanke, The New Ukrainian School. jota FCG tukee yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.