Uutinen

Satoja tuhansia onnistuneita rekrytointeja – Kuntarekry 10 vuotta

Valtakunnallinen rekrytointiratkaisu lähti liikkeelle kuntien tarpeista. Kunta-ala tarvitsi palvelua, jossa työnantajat ja työnhakijat löytäisivät helposti toisensa. Palvelun ensisijaisena tavoitteena oli varmistaa osaavaa henkilökuntaa kunta-alalle.

Kuntarekry-palvelulla haluttiin saada kuntatyönantajille myös valtakunnallista näkyvyyttä. Nekin kuntaorganisaatiot, joilla oli jo oma rekrytointiratkaisu käytössään, hyötyisivät valtakunnallisesta ratkaisusta lisämarkkinointikanavana. Ja kaikkia kuntaorganisaatioita auttaisi kuntatyönantajien maineen kehittyminen. Työpaikkojen lisäksi yhteisellä sivustolla haluttiin kertoa kuntasektorin laajasta työpaikkatarjonnasta ja tehtäviin tarvittavasta koulutuksesta.

Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet.  

Kuntarekry on laajan yhteistyön tulos

Valtiovarainministeriö käynnisti hankkeen palvelun rakentamiseksi ja sitä hallinnoi Suomen Kuntaliitto. Kuntarekry-hanke oli kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton, Kunnallisen Työmarkkinalaitoksen ja valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikön yhteistyöhanke.

Hanke oli mittava toteutukseen osallistuneen laajan yhteistyöverkoston vuoksi.

Projektiryhmään sitoutuneiden kuntaorganisaatioiden rekrytointiasiantuntijat tekivät järjestelmän määrittelytyön. Määrittelytyötä ja hankkeen etenemistä seurasi usean kymmenen kuntaorganisaation muodostama seurantaryhmä. Määrittelyn jälkeen KL-Kuntahankinnat kilpailutti ratkaisun, ja hankintamenettelynä oli kilpailullinen neuvottelumenettely. Sen voitti oululainen ohjelmistotalo Elbit. Elbitillä oli ollut jo pitkään markkinoilla rekrytointiohjelmisto, johon alettiin nyt yhteistyössä Kuntarekry-hankkeen kanssa toteuttaa kuntaorganisaatioille räätälöityjä toiminnallisuuksia. 

– Hanke eteni melkein koko kymmenkuisen käyttöönottoprojektin ajan iteratiivisessa syklissä, jossa määritellyt eli speksatut asiat otettiin työn alle ja kehitettiin loppuun saadun palautteen perusteella. Tämän mahdollisti kokenut kehitystiimi. Tiimistä jokainen pystyi ottamaan osa-alueitaan vastuulleen ja viemään niitä kokeilevasti eteenpäin. Projekti onkin jäänyt mieleeni urani yhtenä parhaista: jokaisen ammattitaito ja omistautuminen hankkeelle oli niin hyvää, silloisen Elbitin ja nykyisen FCG Talentin teknologiajohtaja Petri Tuomaala muistelee. 

Kuntarekry eteni hankkeesta tuotantoon

Kuntarekryn hankevaihe kesti kokonaisuudessaan hieman vaille kaksi vuotta. Projektiryhmäläiset ja moni seurantaryhmään osallistunut organisaatio pilotoivat ratkaisun. Kuntarekry aloitti tuotantokäytössä 1.9.2010. Lähes kaikki pilotointiin osallistuneet organisaatiot aloittivat myös ratkaisun tuotantokäytön. 

Tiina Limnell Porin kaupungilta oli yksi  palvelun innokkaista kehittäjistä. Ensimmäinen kokeilu on hänellä visusti mielessä.

– Harjoittelimme rekrytoinnin tekoa koulutusympäristössä – ja aivan varmasti siellä! Tein rekryn tehtävänimikkeellä apinankesyttäjä. Tottakai tehtäväkuvaus oli myös nimikkeen mukainen. Niinhän siinä kävi, että rekry meni julki ja samalla myös työvoimatoimiston sivuille. Hikeä alkoi nousta pintaan, mutta ilmoitus saatiin julkaisusta onneksi pois Kuntarekryn asiakastuen avulla. Vaikka vieläkin olen varma, että olin koulutusympäristössä enkä tuotannossa, Tiina kertoo pilke silmäkulmassaan.

Palvelua organisoimaan ja sivustoa ylläpitämään ja kehittämään perustettiin KL-Kuntarekry Oy, jonka toimitusjohtajana aloitti Tuula Nurminen. Tuula tiimeineen vastasi myös projektin läpiviennistä aikataulussa ja budjetissa. 

Sittemmin KL-Kuntarekry liitettiin FCG-konserniin ja FCG osti myös Elbitin vuodenvaihteessa 2017. Nykyään Kuntarekryn ja Elbitin henkilöstö muodostavat yhdessä FCG Talent Oy:n.    

FCG:n avainasiakaspäällikkö Maria Wendell esittelemässä Kuntarekry-palvelua
FCG Talentin asiakaspäällikkö Maria Wendell esittelemässä asiakkaalle Kuntarekry-palvelua.

Kuntarekry on vakiinnuttanut asemansa kunta-alan omana rekrytointipalveluna

Kuntarekryn työkalut sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä lyhytaikaisten sijaisuuksien hallintaan. Työpaikkojen lisäksi sivustolla on tietoa kunta-alasta ja opastetaan työnhaussa. Työnantajille sivusto tarjoaa urasivun työnantajamielikuvan rakentamiseen ja työpaikkailmoitusten analytiikan, joka kertoo mm. ilmoituksen erottumisesta ja klikkauksista.

Kuntarekry vakiinnutti asemansa nopeasti, ja asiakasmäärä kasvoi tasaisesti. Nykyään Kuntarekryä käyttää yli 350 kuntaorganisaatiota. Viime vuonna rekrytointeja tehtiin yli 33.000.

Anonyymi rekrytointi ja muita uusia palveluita Kuntarekryyn

Matkan varrella Kuntarekry-palvelua on kehitetty ja palveluita lisätty. Sijaisrekrytointi oli mukana myös jo aivan alussa. Sijaisen tavoittaminen tekstiviestillä muutti rekrytoijan työn täysin, kun sijaisen pystyi kiinnittämään sijaisuuteen muutamalla klikkauksella. Kiinnityksestä lähti myös vahvistusviesti sijaiselle. Sijaisrekrytoinnin toiminnallisuuksia on sittemmin kehitetty asiakkaiden toiveiden perusteella. Tekstiviestitoiminnallisuudet ovat tärkeä osa palvelua edelleen.

Viimeisin uudistus palvelussa on anonyymin rekrytoinnin työkalu eli rekrytointi voidaan hoitaa niin, ettei hakijan nimi, ikä tai sukupuoli käy hakemuksesta ilmi.

Yksi uutuuksista on videotyökalu, jolla työhaastattelu voidaan hoitaa ilman rekrytoijan ja hakijan fyysistä tapaamista.

Videota hyödyntämällä hakijan persoona pääsee paremmin esiin, ja esimerkiksi tehtävän hoitamiseen vaadittava kielitaito on helppo varmistaa.

Yksi lähes alusta asti Kuntarekry-hankkeessa mukana olleista on palveluasiantuntija Sanna Lanki
– Olin etuoikeutettu, kun pääsin aikoinani mukaan Kuntarekry-hankkeeseen. Kuntaliitto ja hanke tarjosivat näköalapaikan Suomen kuntien kehittämistyöhön, jossa konkreettisena tuotoksena avattiin täysin uusi palvelu. Olen saanut seurata palvelun kehitystä, asiakasmäärän kasvua ja iloita suuresta määrästä onnistumisia kymmenen vuoden aikana, Sanna sanoo.