Uutinen

Sopeutumistoimet ovat julkisen päätöksenteon alaisia

Konsulttityönä tehtävän kunnan talouden tasapainottamisselvityksen ydin ​on löytää vaikuttavimmat sopeuttamiskohteet. Sen pohjana on painelaskelma, ja selvitystyötä puolestaan ohjaa kunnan asettama tavoite tarvittavien säästöjen määrästä.

Päämäärä on, että työlle asetettu tavoite saavutetaan eli että työtä ohjaava ryhmä löytää kokonaisuuden, jolla kunnan asettamiin tavoitteisiin päästään.  

Tampereen kaupungille vuonna 2018 tehdyn selvitystyön kymmenet ratkaisuehdotukset merkitsivät joko menojen vähentämistä tai tulojen lisäystä. 

 Yksittäisen toimenpiteen säästövaikutukset voivat jäädä suhteellisen pieneksi, mutta kun ratkaisuja on määrällisesti paljon, on yhteisvaikutuskin iso, Tampereen talousjohtaja Jukka Männikkö kertoo.

Sopeutustoimien kokonaisuuden esittelee aina kunnanjohtaja. Hän myös varmistaa, että johtoryhmä on esityksen takana ja että esitetyt keinot ovat toteuttamiskelpoisia​. Päätöksentekovastuu ehdotuksen hyväksymisestä tai osittaisesta hyväksymisestä on aina kunnalla itsellään. 

Sopeutuspaketti voidaan kunnan harkinnan mukaan jakaa osiin ja esimerkiksi päätökset kouluverkon osalta ottaa erilliskäsittelyyn.  

Toimenpide-ehdotukset ovat konkreettisia, mutta osa niistä voi olla myös vaihtoehtoisia. Tampereella esimerkiksi päätettiin, ettei koulujen oppilasryhmien kokoa kasvateta eikä harrastavan iltapäivätoiminnan osuutta kavenneta. 

 Pääosin tehdyt esitykset on kuitenkin saatu etenemään ja täytäntöön. Näistä saatiin hyvä tuki kaupungin toimintojen ja talouden yhteensovittamiselle, Männikkö perustelee.  ​

– Täytyy todeta, että ulkopuoliset asiantuntijat löysivät osan ehdotetuista säästökohteista ja -toimenpiteistä oman selvitystyönsä tuloksena, mutta osa oli sellaisia, joita olimme aiemmin itse myös esittäneet. Kokonaisuus oli hyvä miksaus; paljon uutta, mutta myös tuttua. Tämä oli etu esitysten läpimenon kannalta, ja toisaalta osoitus siitä, että aiemmin esillä olleet esitykset ovat olleet perusteltuja ja tarpeellisia, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala pohtii.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!
juha.koskinen@fcg.fi
+358 50 407 4855