Uutinen

Sote-uudistus muuttaa toimintaympäristöä – palvelu- ja hoitoketjut uusilla hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä elämme ainutlaatuisia ja poikkeuksellisia aikoja. Sote-uudistus on historian suurimpia rakenneuudistuksia. Samaan aikaan haasteena on koronapandemia, ja sen seurauksena syntynyt hoito- ja palveluvelka. Haasteita riittää, mutta haasteiden lisäksi uusi toimintaympäristö luo myös valtavasti uusia mahdollisuuksia. Mutta ei hätää, autamme sekä haasteiden ratkaisussa, että mahdollisuuksien tunnistamisessa ja toteuttamisessa.

Kauan odotettu ja valmisteltu sote-uudistus toteutuu vihdoin, ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Tällä hetkellä hyvinvointialueiden toimintaa valmistelevat väliaikaiset valmistelutoimielimet​. Ensimmäiset hyvinvointialuevaalit käydään tammikuussa 2022, ja aluevaltuustot aloittavat toimintansa maaliskuun 2022​ alusta.

Mikä sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttuu?

Järjestämisvastuun siirtymisen lisäksi uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään vahvemmin perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Tavoitteena on vahvempi sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi, yhteensovitetut palvelut, sujuvat hoito- ja palveluketjut sekä tarpeenmukaisten ja vaikuttavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus. 

Tavoitteena on myös kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja taata yhdenvertaiset palvelut kaikille hyvinvointialueen asukkaille. Tulevaisuuden laaja-alaisista sosiaali- ja terveyskeskuksista avun saa yhdellä yhteydenotolla, kun palvelut toimivat moniammatillisesti kokonaisuutena, eivätkä pirstoutuneina toisistaan irrallaan. Digitaalisia palveluja kehitetään uudistuksessa entisestään.

Kehitämme palvelu- ja hoitoketjuja

Kuntamarkkinoilla 16.9.2021 asiantuntijamme Anne Puumalainen ja Vilma Viitasaari pitivät puheenvuoron siitä, mitä alueellisten palvelu- ja hoitoketjujen rakentaminen tarkoittaa hyvinvointialueiden näkökulmasta.

LATAA TALLENNE 

Meidän tavoitteenamme on luoda ymmärrys hyvinvointialueiden palvelu- ja hoitoketjuista, minkä kautta hahmottuu kokonaiskuva niiden vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämistarpeista. Olemme mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja tarjoamme ratkaisuja sekä mallinnuksia palvelu- ja hoitoketjujen ja kokonaisprosessien kehittämiseen. Näin asiantuntijan näkökulmasta on hienoa päästä työskentelemään näiden mahdollisuuksien parissa!

Mikäli tarvitset apua palvelu- ja hoitoketjujen mallinnuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä, olethan yhteydessä!