Uutinen

Tutkimus: Kunta-alan työnhakijat toivovat työpaikkailmoituksiin selkeämpää palkkatietoa ja pienempää painoarvoa vaatimus- ja kelpoisuusehdoille

Vaasan yliopistossa tehdyn pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää työnhakijoiden ja työnantajien näkemyksiä hyvästä kunta-alan työpaikkailmoituksesta. Tutkimukseen vastanneet työnhakijat pitivät ilmoituksia pääasiassa hyvinä, mutta 70 % löytää ilmoituksista myös kehitettävää. Nettikyselyyn osallistui 1216 työnhakijaa ja yli 100 työnantajaa Kuntarekry-palvelussa.

FCG Finnish Consulting Groupin toimeksiantona toteutetun Kaisa Helmisen viestintätieteiden gradun perusteella kunta-alan työpaikkailmoitusten kehityskohteista nousee esiin muutamia selkeitä teemoja. 

Näitä ovat muun muassa ilmoitusten virallisuus sekä vaatimusten ja kelpoisuusehtojen liiallinen painottaminen. Lisäksi parannettavaa voisi olla palkkatiedon kertomisesta silloin, kun palkkaa ei kerrota tarkasti euromääräisenä, vaan sen kerrotaan määräytyvän työehtosopimuksen mukaisesti. 

Työnhakijat toivovat ilmoituksiin myös enemmän rentoutta ja kiinnostavampaa sisältöä, ja toisaalta vähemmän kapulakieltä.

”Suurin osa kunta-alan työnhakijoista on sitä mieltä, että työpaikkailmoituksia voisi edelleen parantaa. Ilmoitukset voisivat olla entistä selkeämpiä ja informatiivisempia, niissä tulisi välttää jäykkyyttä, kapulakielisyyttä sekä vaatimusten ja kelpoisuusehtojen liiallista painottamista. Yllättävää oli, että palkasta kertomiseen otettiin kantaa jokaisen avoimen kysymyksen kohdalla ja hakijat toivoivatkin, että palkka ilmoitettaisiin joko tarkkana lukuna tai palkkahaitarina. Pääasiassa työnhakijat toivoivat ilmoituksilta jämäkkyyttä ja selkeyttä, mutta myös tietynlaista houkuttelevuutta ja kuvailevaa kielenkäyttöä”, kertoo aiheesta Vaasan yliopistossa pro gradun laatinut Kaisa Helminen, joka työskentelee FCG:llä Kuntarekryn palveluassistenttina.

FCG on kuntasektorin johtava rekrytointiohjelmistopalveluiden toimittaja. Sen yksi tunnetuimmista palveluista on koko Suomen kattava kunta-alan työnhaku- ja rekrytointipalvelu Kuntarekry. 

“Tutkimuksen tulokset tarjoavat hyödyllistä tietoa kaikille kunta-alan organisaatioille ja auttavat kuntasektorin työnantajia entisestään kehittämään työnhakijakokemusta sekä rakentamaan pitkäjänteisesti kuntaorganisaatioiden positiivista työnantajamielikuvaa”, kertoo FCG:n Rekrytointi- ja HR-ohjelmistot liiketoiminnan johtaja Misa Leiber.

Tutkimus tehtiin nettikyselynä viikon ajan alkuvuodesta 2021.

Lisämateriaalit:

Pro gradu: “Halutaan super-hyper-ihmisiä töihin”. Työnhakijoiden ja työnantajien näkemyksiä kunta-alan työpaikkailmoituksista (Kaisa Helminen, Vaasan yliopisto)

Kuvia medialle (Kaisa Helminen, Misa Leiber)

Yhteystiedot:
Misa Leiber
misa.leiber@fcg.fi
040 543 2305

Kaisa Helminen
kaisa.helminen@fcg.fi
041 730 4220