Tuulivoimala kesäisellä pellolla
Uutinen

Tuulivoimarakentamisen edistämiseksi tehty toimenpide-ehdotuksia

Valtioneuvoston mittava selvitystyö tuulivoimarakentamisen edistämiseksi on julkaistu. FCG Finnish Consulting Groupin toteuttamassa tutkimus- ja selvityshankkeessa on pyritty löytämään hyviä käytäntöjä ja tapoja edistää tuulivoimarakentamista kolmen osakokonaisuuden osalta:

  1. tuulivoimarakentamista koskevien viranomaismenettelyiden sujuvoittaminen ja selkeyttäminen
  2. merituulivoiman kannattavuuden parantaminen
  3. tuulivoimarakentamisen ja aluevalvonnan yhteensovittaminen.

Tuulivoimatuotannon kasvattaminen edistää Suomessa uusiutuvan energian käytölle asetettuja tavoitteita. Viimeisen vuosikymmenen aikana tuulivoimatuotannon määrässä on ollut merkittävää kasvua. Parhaillaan on suunnitteilla tuulivoimahankkeita yli 20 000 MW edestä. Tavoitteena on kasvattaa tuulivoimatuotannon osuutta edelleen, ja samalla edistää hankkeiden etenemistä suunnittelusta tuotantoon. Selvityksessä nostetaankin esiin konkreettisia toimenpiteitä tämän toteutumiseksi.

Kolme nostoa selvitystyöstä:

  1. Tuulivoimarakentamisen edistämistä koskevan hankkeen tavoitteena on ollut vastata työlle asetettuihin tutkimuskysymyksiin mahdollisimman laajalti ja samalla eri osapuolten tarpeita yhteensovittaen. Siten hanke ja raportointityö ovat toimineet hedelmällisenä keskustelualustana tuulivoimahankkeisiin liittyvien eri intressiryhmien, kuten tuulivoimarakentajien, paikallisten ja valtakunnallisten viranomaistahojen välillä. Tuulivoimarakentamista koskevan sääntelyn ja ohjeistuksen osalta on nähtävissä tapahtuneet kehitystä jo hankkeen aikana ja edellytykset sen edelleen kehittymiselle ovat suotuisat.
  2. Teknologinen kehitys kulkee usein tuulivoimarakentamisessa lupa-, arviointi- ja kaavoitusmenettelyjen kehitystä nopeammin. On löydettävä ratkaisuja siihen, miten positiivinen teknologian kehitys ei muodostu hankkeen jarruksi: Voimaloiden nopean kehityksen vuoksi viranomaismenettelyiden alkaessa ei aina tarkalleen tiedetä, minkälaisella teknologialla edetään tuulivoimalan rakennusvaiheeseen. Tuulivoimahankkeissa tulee voida hyödyntää niiden toteutusajankohtana saatavilla olevaa uusinta mahdollista teknologiaa.
  3. Tuulivoimarakentamista koskevia viranomaismenettelyitä on kehitetty jo aiemminkin, mutta niiden selkeyttämisessä on vielä mahdollisuuksia. Esimerkki onnistuneesta viranomaismenettelyn kehityksestä ja sen mukana tulleesta muutoksesta on mahdollisuus myöntää voimaloille rakennusluvat rakentamista ohjaavan tuulivoimayleiskaavan perusteella.
    Jatkossa on hyvä myös viranomaismenettelyissä valmistautua merituulivoimahankkeiden käytäntöihin merituulivoimarakentamisen lisääntyessä sen kannattavuuden parantumisen kautta.

Lue koko raportti Valtioneuvoston sivuilta.