Uutinen

Tuulivoimarakentamisen keskeisimmät esteet ja hidasteet – FCG selvittää tuulivoimarakentamisen edistämistä

FCG Finnish Consulting Group selvittää Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeessa tuulivoimarakentamisen tämän hetken keskeisimpiä esteitä ja hidasteita. Mittavassa hankkeessa keskitytään kolmeen tuulivoimarakentamisen edistämisen kannalta tällä hetkellä keskeisimpään teemaan: kaavoituksen ja luvituksen sujuvoittaminen, merituulivoiman kannattavuus sekä tuulivoimarakentamisen ja puolustusvoimien aluevalvonnan yhteensovittaminen.

Tuulivoimatuotannon edistäminen on keskeistä niin ilmastotavoitteiden kuin edullisen sähköntuotannon kannalta. Uskon, että hanketyöryhmämme kattavalla asiantuntemuksella ja vuorovaikutuksella keskeisten sidosryhmien kanssa pystymme antamaan konkreettisia suosituksia tuulivoimarakentamisen edistämiseksi

hankkeen vastuullinen johtaja Karoliina Joensuu FCG:ltä.

Selvityshankkeen tavoitteena on löytää keinoja toteuttaa hallitusohjelman kirjauksia tuulivoimarakentamisen edistämiseksi kustannustehokkaasti ja mahdollisimman hyvin eri tarpeita yhteensovittaen. Parhaillaan on käynnissä useita tuulivoimarakentamiseen liittyviä lainsäädännön uudistushankkeita, kuten maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, kiinteistöverouudistus ja uusiutuvan energian REDII-direktiivin kansallinen toimeenpano, joihin hanke osaltaan tuottaa suosituksia. 

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Sanna Jylhä ympäristöministeriöstä. Lisäksi ohjausryhmässä ovat edustajat työ- ja elinkeinoministeriöstä, oikeusministeriöstä ja puolustusministeriöstä.

Hanke edellyttää monialaista asiantuntemusta, ja FCG:n omien asiantuntijoiden lisäksi keskeisessä roolissa ovat yhteistyökumppanit VTT, HPP Asianajotoimisto Oy, Ilmatieteenlaitos FMI sekä KPMG asiantuntijoineen. 

Hanke käynnistyi tammikuussa 2020 ja valmistuu elokuuhun 2021 mennessä.

Lisätietoja:

Karoliina Joensuu, puh. 050-4120546

Hankkeen virallinen tiedotus: tietokayttoon.fi