Henkilö pitää kiinni ikäihmisen kädestä
Uutinen

Uusi tutkimushanke kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnasta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa on käynnistynyt

Valtioneuvoston kanslia ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet tutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää ja tehdä ehdotuksia siitä, mitä keskeisiä ja pitkäjänteisiä toimenpiteitä ja ratkaisuja kunnissa ja hyvinvointialueilla on tarpeen tehdä ikääntyneiden asumisessa, asuinympäristöjen ikäystävällisyydessä ja asumispalveluissa tulevina vuosina. Tutkimuksen rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS).

Tulevilla hyvinvointialueilla tarvitaan vaikuttavia, kustannustehokkaita ja tarpeisiin vastaavia ikääntyneiden asumisen ja asumispalvelujen toimintamalleja ja ratkaisuja. Tutkimuksen keskiössä on tulevan sote-lainsäädännön toimeenpanon valmistelu ikääntyneiden asumisessa. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä toimintamallit ovat osoittautuneet hyviksi kuntien ja kuntayhtymän välisessä yhteistyössä sekä tuotetaan tietoa siitä, millaista yhteistyötä tarvitaan kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden välillä. ​Selvityksessä on mukana 6 case-hyvinvointialuetta. Tutkimuksen lopputuotoksena laaditaan toimenpide-ehdotukset ja suositukset ikääntyneiden asumiseen liittyvälle kehitystyölle ja sen edistämiselle jatkossa.

Selvitys toteutetaan ajalla 03/2022–04/2023 ja sen toteuttavat FCG Finnish Consulting Group, MDI Public, tutkija Katariina Välikangas ja Kuntaliitto.

Lue lisää valtioneuvoston kanslian sivuilla: Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS) – Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (tietokayttoon.fi)

Lisätietoja:
Selvityksen vastuullinen johtaja
Marika Koramo, 
marika.koramo@fcg.fi