Uutinen

Väestönmuutos ja korona kurittavat kuntien taloutta

FCG Finnish Consulting Groupin vuoteen 2025 saakka ulottuva kuntatalousanalyysi osoittaa, että moni kunta joutuu pohtimaan vakavasti talouden ja tulovirtojen uudelleen järjestämistä lähivuosina. Analyysin pohjana on käytetty vuosien 2010–2019 kuntatalouden tunnuslukuja, joita on yhdistetty kunnilta saatuihin tuoreisiin tietoihin sekä väestönmuutoksen, koronan ja mahdollisen sote-uudistuksen tuleviin vaikutuksiin.

Koko maassa kuntien taseet – eli kuntien varallisuus, velat ja pääoma tilikauden lopussa – laskevat FCG:n analyysin mukaan pelkästään väestönmuutoksen johdosta alijäämäiseksi lähes puolella Suomen kunnista. Taseeltaan alijäämäisten kuntien määrä kasvaa 90:llä 147:ään kuntaan vuoteen 2025 mennessä. Myös kuntien yhteenlaskettu toimintakate – eli kuinka paljon kuntien tuloista jää kulujen jälkeen käytettäväksi – heikkenee runsaalla 6,5 miljardilla eurolla 2025 mennessä.

“Kunnat ovat tilanteessa, jossa niiden on todennäköisesti korotettava veroprosenttiaan tai otettava lainaa kattaakseen palveluistaan syntyvät kulut. Palveluverkon tehostaminen ja kuntaliitokset ovat mahdollisia ratkaisuja tukalaan taloustilanteeseen”, FCG:n toimitusjohtaja Mari Puoskari summaa.

Koronan ennustetaan synkentävän kuntien tilannetta entisestään, koska väestönmuutoksen ja koronan yhteenlaskettu vaikutus heikentäisi kuntien taseita jopa 9 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä.

Sote-uudistus toteutuessaan kuitenkin tasoittaisi tilannetta hieman, jolloin väestönmuutoksen, koronan ja soten yhteisvaikutuksen jälkeen kuntien yhteenlasketut taseet vahvistuisivat pelkkään korona-tilanteeseen nähden noin 2 mrd euroa.

Pelkästään väestönmuutoksen tuomat vaikutukset, ilman koronaa ja sotea, jättävät vain kuuden maakunnan taseen plussalle. Kun laskee väestönmuutoksen lisäksi mukaan koronan vaikutuksen, vain Uusimaa ja kolme muuta maakuntaa jäisivät taseeltaan positiiviseksi.

Suomessa on yhteensä 310 kuntaa. Kun otetaan huomioon koronan ja soten yhteenlasketut vaikutukset, on FCG:n analyysin perusteella Manner-Suomen 194 kunnan tase alijäämäinen vuoteen 2025 mennessä. Mikäli sote-uudistus ei toteutuisi, tase jäisi alijäämäiseksi 212 kunnassa.

“Sote-uudistuksen avulla kuntien talous ei olisi aivan yhtä huonossa tilassa, kuin ilman sitä. Kunnat ovat soten toteutumisesta huolimatta kovan paikan edessä”, tiivistää FCG-Perlaconin kuntatalouden asiantuntija Eero Laesterä.  

Suurimmalla osalla Suomen kunnista tase on jäämässä reilusti alijäämäiseksi, joten paine veroprosentin korotuksille sekä kuntaliitoksille on kasvussa.

Suomen tunnetuin kuntatalouskonsulttiyhtiö Perlacon Oy tuli osaksi FCG:tä toukokuussa 2020.


Lisätietoja
erityisasiantuntija Tuomas Hanhela, FCG-Perlacon
puh. 050 359 8426, tuomas.hanhela@fcg.fi

johtaja, kuntatalous Eero Laesterä, FCG-Perlacon
puh. 0400 735 772, eero.laestera@fcg.fi

toimitusjohtaja Mari Puoskari, FCG Finnish Consulting Group
puh. 050 537 2595, mari.puoskari@fcg.fi