Asiakastarina

Jyväskylän kaupunki: Eteläportin yritysaluetta suunnitellaan virtuaalimallin avulla

Jyväskylän kaupunki kehittää Eteläportin yritysaluetta uudenlaisella konseptilla, jossa aluetta mm. suunnitellaan virtuaalimallin avulla yhdessä alueelle sijoittuvien yritysten kanssa. Verkkoselaimella toimiva virtuaalimalli mahdollistaa eri hankkeiden visuaalisen yhteensovittamisen ja auttaa kokonaisuuden hahmottamista.

Asiantuntemuksemme arkkitehtisuunnittelusta, virtuaalimallin suunnittelusta sekä pinnantasausmallin visualisoinnista tukee konseptin toteuttamista ja hankesuunnitelman laatimista.

Työprosessissa hyödynnettiin Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston tiedostopalvelusta saatavia paikkatietoaineistoja sekä pinnantasaus- ja hankesuunnitelmia. Raskaan liikenteen ajoteillä luiskakaltevuuksien on oltava todella pieniä. Sopivan kaltevuuden löytymiseksi sopivaa kentän korkoa etsittiin pinnantasausmallin avulla. Myös tonttien välille muodostuvat penkereet havaittiin alustavan suunnitelman mukaisesti mallinnettuna niin jyrkiksi, että kalliiden tukimuurien rakentaminen olisi ollut välttämätöntä.

– Mallin avulla voitiin visuaalisen tarkastelun lisäksi ehdottaa ratkaisuja parkkialueiden ja kentän rajauksiin sekä autopaikkojen sijoitteluun, mikä auttoi asettamaan reunaehtoja korttelin eri hankkeiden jatkosuunnittelulle, toteaa Jykia Oy:n hankekehityspäällikkö Raili Kuosmanen.

– Innovatiivinen työkalujen yhdistely ja vuoropuhelu tilaajan kanssa mahdollisti prosessin läpiviennin tehokkaasti ja näyttävästi, toteaa projektipäällikkö Olli Poutanen.

Lopputulos on nähtävillä Eteläportin virtuaalimallissa, jossa on mahdollista myös testata erilaisia mahdollisuuksia rakennushankkeen toteuttamiseksi. Joensuulaisen Process Geniuksen toteuttaman virtuaalimallin teknisenä alustana toimii Babylon.JS WebGL-teknologia.

Uudenlainen suunnitteluohjelmistoja sekä pelialustojen vahvuuksia yhdistelevä työskentelytapa osoittautui tässä hankkeessa tehokkaaksi ja ketteräksi lähestymistavaksi.

– Pelialustojen hyödyntäminen on yksi FCG:n strategisista kehitysalueista ja uskomme, että vastaavanlaisia toteutuksia tullaan jatkossa näkemään runsaasti lisää, kertoo innovaatiojohtaja Jarkko Räsänen.

FCG toimi Eteläportissa yhden tontin teollisuusrakennuksen arkkitehtisuunnittelijana hankesuunnittelun ajan. Tämän lisäksi FCG toimitti virtuaalimalliin suunnitelmia havainnollistavia aineistoja. Rakennuksen lisäksi FCG:n visualisoi pinnantasausmallin koko korttelin laajuudelta sekä visualisoi viereisen tontin arkkitehtisuunnitelmat sekä alueelle kaavaillun linkkitornin.

Tutustu asiantuntijoihimme