Sote-alan henkilöstöä kokoontuneena ryhmäksi
Näkemyksiä

Johdetaanko teillä sote-alan ammattilaisia hyvin?

FCG Finnish Consulting Groupin johtava asiantuntija Anitta Karioja on ennen FCG:llä työskentelyään toiminut HUS Akuutissa vastaten 900 hengen hoitohenkilöstöstä päivystyksissä ja ensihoidossa viidessä HUS-sairaalassa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Hän kannustaa jokaista sote-alan johtajaa kysymään itseltään: ”Millä tolalla hyvä johtajuus on omassa organisaatiossani? Ja mitä tarvitsen tilanteen muuttamiseksi?”

Johtamiselta on vaadittu ja vaaditaan nyt paljon

Sosiaali- ja terveysalaan on kohdistunut viime vuosina valtava paine. Jo valmiiksi alaan oli kohdistumassa muutoksia, kun sote-uudistusta yritettiin monen hallituksen aikana saada aikaiseksi. Nurkan takana nähtiin tulevan työvoimapula, joka olisi ollut väestön ikääntymisestä johtuen todellisuutta jo ilman laaja-alaista keskustelua sote-alan houkuttelevuudesta. Sitten tuli vielä pandemia, joka sysäsi alan tuntemattoman eteen. Alan ammattilaisten työssä jaksamista on koeteltu äärimmilleen. Kiihtyvään tahtiin on kirjoiteltu alan vaihtajista, kun yhä useampi sote-ammattilainen ja asiantuntija uupuu työssään.

Palkkaneuvotteluiden jälkeen on keskusteltava johtamisesta

Palkoista keskustellaan oikeutetusti ja aiheellisesti. Palkkakeskustelun rinnalla pitäisi kuitenkin käydä väsymätöntä keskustelua myös alan johtamisen laadusta ja sen merkityksestä työntekijöiden hyvinvoinnille, jaksamiselle ja työmotivaatiolle. Positiivista kierrettä ei kasvateta vain palkoilla, vaan johtamiseen pitää myös satsata.

Työntekijöistä huolehtimista ei voida jättää taka-alalle, vaikka on kiire tai on muutos johdettavana. Itse asiassa sen merkitys vain korostuu kiireen ja muutosten keskellä. Arkijohtamisessa kiireellisiä asioita tulee johtajien ja esihenkilöiden pöydälle sellaista tahtia, että ne voivat helposti viedä kaiken huomion. Ihmisistä huolehtiminen ja järjestelmällinen johtaminen menee ”sitku”-lootaan, joka kaivetaan esille ”sitten, kun tilanne vähän tasaantuu”. Näin ei voi olla.

Sote-alan positiivinen kierre uhkaa katketa huonoon johtamiseen

Työntekijöille johtajien läsnäolo, kuuntelutaito ja arvostuksen osoittaminen ovat keskeisiä tekijöitä sille, että työntekijät kokevat roolinsa organisaatiolle tärkeäksi. Johdon ja lähiesihenkilöiden tehtävänä on näyttää suuntaa, mahdollistaa työn sujuvuus ja näyttää konkreettisina tekoina ja sanoina työntekijöiden tärkeys rakenteiden ja toimintamallien suunnittelun rinnalla. Aito työntekijöiden kohtaaminen ja kuunteleminen luo tutkitusti työhyvinvoinnin perustaa, joka kantaa muutoksissa ja tiukkoina aikoina.

Jokaiselta sote-alan johtajalta kysytään nyt: Millä tolalla tämä asia on Sinun organisaatiossasi? Ja mitä tarvitset tilanteen muuttamiseksi?

Hyvä johtaminen tukee työntekijöiden hyvinvointia 

Järjestimme webinaarin, jossa aiheena oli, miten hyvä johtaminen organisaation joka tasolla voi tukea työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista sekä luoda innostavaa ilmapiirin tehdä merkityksellistä sotealan työtä.