Näkemyksiä

Kiina sulki rajansa jätteiltämme – viherpesun aika on kierrätyksessä ohi

Kiertotaloudesta on puhuttu pitkään, mutta sen edistämiseksi ei ole tehty riittävästi. Kun Kiina sulki lopullisesti rajansa Euroopan ja Yhdysvaltojen jätteiltä, jäi maailmaan miljoonien tonnien jätteet ilman lopullista sijoituspaikkaa. Mielestäni Kiina teki tässä meille suuren palveluksen, koska se politiikalla pakottaa Euroopan hyödyntämään omat jätteensä.

Kiertotaloudesta on puhuttu pitkään, mutta sen edistämiseksi ei ole tehty riittävästi.

Meillä on Suomessa useita hyviä esimerkkejä onnistuneesta materiaalikierrosta, mutta mikään kiertotalouden edelläkävijä tai mallimaa Suomi ei ole. Nyt siihen on kuitenkin mahdollisuus: takaportti on sulkeutunut ja meidän on itse käsiteltävä jätteemme.

Kierrätyksen ja kiertotalouden merkitys on ollut jo pitkään täysin tiedossa, mutta sen toteuttaminen on ollut lähinnä nimellistä. Kiinan päätöksen jälkeen valtioiden, yritysten ja organisaatioiden oli pakko muuttaa suhtautumistaan hygieenisestä strategiseksi. Viherpesun aika on ohi!

Kiertotalous Suomen talouskasvun veturiksi

Nyt on täydellinen tilaisuus ottaa jättimäinen loikka kohti kiertotaloutta. Korona-ajan elvytysrahat tarjoavat myös taloudellisen portin uuden kiertotalouteen perustuvan teollisuuden syntymiselle. Ainoa todellinen uhkakuva tilanteessa voi olla se, että emme ymmärrä muutoksen todellista mittakaavaa ja taloudellisia mahdollisuuksia.

Jos suhtaudumme kiertotalouden hankkeisiin pelkkinä ympäristövaatimuksina, Suomi muuttuu luonnonsuojelualueeksi, Euroopan hiilinieluksi, jossa teollisuuden toimintaedellytykset heikkenevät ratkaisevasti. Meidän on ymmärrettävä kiertotalouden mahdollisuudet talous- ja teollisuuspolitiikkana eikä pelkästään ympäristönsuojelullisina toimenpiteinä. Tällöin meidän on mahdollista hyödyntää kiertotalouteen liittyvä valtava liiketoimintapotentiaali ja saada siitä Suomelle uusi talouden ja kasvun veturi.

Virkamiesten vastuu on suuri

Virkamiesten vastuu tässä tilanteessa on valtavan suuri. Jos päättäjien asenne on torjua lähtökohtaisesti kaikki uudet ratkaisut, silloin jäädään pysähtyneeseen tilanteeseen. Ja siinä tilanteessa olemme käytännössä olleet viimeisen kymmenen vuoden ajan. Päättäjiltä tarvitaan nyt ennakkoluulotonta, eteenpäin katsovaa ja mahdollistavaa asennetta ja toimintaa.

Suurin osa muoveista jää kierrättämättä – ja se on aivan liian paljon!

Esimerkiksi kun kyse on ns. hankalista materiaaleista, joita ei vielä kierrätetä, tarvitaan uusia teknologioita, joiden käyttöönottoa pitäisi kiihdyttää. Esimerkiksi osa teollisuuden ja kaupan muoveista on tunnetusti hyvin kierrätettävissä ja saadaan mekaanisesti hyvin palautettua kiertoon. Silti edelleen suurin osa muoveista jää kierrättämättä – ja se on aivan liian paljon! Nämäkin muovit voitaisiin hajottaa molekyyleiksi ja uusiokäyttää esimerkiksi öljyntuotannossa.

Tartutaan siis tilanteeseen, kiitetään Kiinaa ja tehdään tarvittavat päätökset, jotta kiertotaloudesta voi syntyä Suomeen uusi menestystekijä.

Tutustu myös

Katso video: FCG esittää: Viisi tähteä -videosarjan jakso Kiertotalouden mahdollisuudet vasta paljastumassa

Kiertotalous ei ole pelkästään kestävän kehityksen kannalta tärkeää, se on myös kansantalouden kannalta elintärkeää. Aiheesta Mari Puoskarin kanssa keskustelee Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja sekä Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n hallituksen puheenjohtaja Jorma Mikkonen.

Kirjoittaja on Jorma Mikkonen, Yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja ja hallituksen puheenjohtaja Ympäristöteollisuus ja -palvelut (YTP) ry,