Kaksi henkilöä kävelemässä valaistussa tunnelissa
Näkemyksiä

TE24-uudistus siirtää TE-palvelut kuntien vastuulle – ovatko kunnat valmiita?

Juuri kun olemme selvinneet hyvinvointialueuudistuksesta, on seuraava merkittävä hallintouudistus jo nurkan takana. TE24-uudistuksen myötä kuntien vastuulle siirtyy nykyisten TE-toimistojen työllisyys- sekä työnantaja- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu vuoden 2025 alusta. Yhdessä hyvinvointialueuudistuksen kanssa TE24 muuttaa kaupungin roolia asukkaille tarkoitettujen hoivan ja huolenpidon palvelujen tuottajasta kohti paikallisen elinvoiman, työllisyyden hoidon ja yritystoiminnan edistäjän roolia.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen siirron avulla tavoitellaan palvelujen kiinteämpää keskinäistä yhteyttä sekä linkittymistä erityisesti koulutuspalvelujen suuntaan. Tavoitteena on, että näin syntyvän palveluekosysteemin kautta tunnistetaan paikalliset tarpeet ja yhteensovitetaan eri toimijoiden resurssit nykyistä paremmin.  Ja toivottavasti saadaan luotua ihan uusia työllistämisen ja yrittäjyyden edistämisen palvelukokonaisuuksia.

Uudistuksen haltuunottoa ei helpota yhtään se, että TE-palvelujen kuntiin siirron rinnalla valmistellaan – ja on osittain jo päätettykin – useita muita työnhakijoiden palveluja parantavia ja työllisyyttä edistäviä uudistuksia.  Pohjoismaisessa työvoimapalvelumallissa työnhakija saa tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Kotoutumisen edistämiseen valmisteilla oleva laki (KOTO24) puolestaan lisää kuntien tehtäviä maahanmuuttajien työllistämisen saralla kuntien saadessa harteilleen kokonaisvastuun kotoutumispalveluiden järjestämisestä. Tavoiteltu voimaantuloaika on samanaikaisesti TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Kunnat ovat luonnollisesti käynnistäneet TE-uudistukseen valmistautumisen vaikkei lain voimaantulo vielä kirkossa olekaan kuulutettu. Hyvinvointialueuudistus on tosin syönyt valmisteluvoimia kussakin kunnassa, mutta vauhtiin on onneksi päästy. Tulevan työllisyysalueen muita kumppaneita on kartoitettu ja yhteistyökoalitioiden rakentaminen käynnistetty. Tilastollisia analyyseja alueen työvoimasta, työttömyydestä ja esim. elinkeinorakenteen jatkonäkymistä on tehty omin voimin ja tilattu mm. FCGltä. Prosessikonsultoinnin tarve voimistunee – yhteiskumppanien yhteen saattaminen, projektisuunnitelman laadinta ja rullaava täsmentäminen sekä erilaisten työpajojen fasilitoinnin ja tietotuotannon tarpeet saattavat ylittää hallinnon osaajien resurssit yksittäisissä kunnissa ja kuntaryhmissä.

Onneksi apua on tarjolla ja syytä sen käyttämiseen havaittavissa. On nimittäin syytä olettaa, että TE-uudistuksen äärimmäisen tiukkaan aikatauluun ei ole ihan joka alueella vielä havahduttu. Lakiluonnoksen toimeenpanon aikatauluhan on sellainen, että kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä pitäisi työllisyysalueiden pystyä ilmoittamaan perustamisestaan valtionhallintoon ja vieläpä niin, että kuntayhtymän perussopimus tai sopimus yhteisestä toimielimestä on tehty ja kunnissa hyväksytty. Samoin itsenäisesti järjestämisvastuun ottaneet kunnat ilmoittautuvat. Sopimusten lisäksi, joille on muuten olemassa lakisääteinen minisisältö, pitää lokakuun loppuun mennessä pystyä ilmoittamaan mitä nykyisistä TE-hallinnon toimitiloista työllisyysviranomainen ei tarvitse vuoden 2025 alusta. Myös suunnitelma työllisyyspalveluiden järjestämisestä pitää tehdä samassa aikataulussa. Toisin sanoen tulevien työllisyysalueiden kaikki keskeiset ratkaisut pitää olla hahmotettuna ja alueen kuntien kesken sovittuna muutaman kuukauden sisällä! Oletettavasti näin kireä aikataulu tulee monille yllätyksenä ja matka tähän mennessä tehdyistä alustavista hahmotelmista lakiluonnoksen mukaiseen aikatauluun ja sen vaatimuksiin on vähintäänkin haastava.

Toimeenpanolain kireä aikataulu perustuu siihen, että TE-toimitilojen vuokrasopimusten purkamiseen, valtionhallinnon henkilöstön muutosneuvotteluihin ja perälautamenettelyn käyttöönottoon niissä tilanteissa, ettei lain tarkoittamia työllisyysalueita näytä syntyvän, on haluttu varatta riittävä aika. Katse kannattaakin kunnissa siirtää vuoden 2025 alusta vuoden 2023 lokakuuhun.  

Eli nyt on kiire, oletko valmis uudistukseen?

Vuoden 2022 aikana FCG:llä toteutettiin Kuntaliiton toimeksiannosta selvitys TE24-uudistukseen valmistautumisesta. Selvityksen tarkoituksena oli valottaa kolmen esimerkkikunnan kautta, millaisia edellytyksiä uudistus luo työllisyyden ja elinkeinojen kehittämisen ekosysteemille eri lähtötilanteessa olevissa kunnissa.

Markku Pyykkölä
Markku Pyykkölä
Johtava konsultti
Lähetä viesti
Mikko Valtakari
Mikko Valtakari
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti