Ilmakuva tuulivoimalasta pellolla
Näkemyksiä

Tuulivoimarakentaminen – Näin uutta tuulivoimaa rakennetaan

Tuulivoimarakentaminen on kasvanut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla, ja trendin odotetaan jatkuvan vahvana aina 2030-luvulle asti. Tuulivoimaloita on rakennettu suomeen 1400 kappaletta vuoden 2022 loppuun mennessä.  Tuulivoimaloiden keskimääräinen teho on noussut huimasti teknologian kehityksen myötä, yksittäisen voimalan tehon lähennellessä nykyisin 6MW ja napakorkeuden ollessa 140 metriä.

Tuulivoiman edistäminen on tärkeää, sillä se vähentää Suomen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Tuulivoima on myös taloudellisesti edullista, sillä tuulivoimaloiden hankinta- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset verrattuna moneen muuhun energiatuotantomenetelmään.

Tuulivoimarakentaminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisten lupien, kuten rakennusluvan, ympäristöluvan ja vesiluvan, hankkimista. Ennen tuulivoimalan rakentamista on tehtävä tutkimuksia tuuliolosuhteista ja maaperästä, jotka auttavat määrittämään sopivan paikan tuulivoimalalle sekä optimoimaan sen suorituskyvyn. Tuulivoimalan tulee sijaita tuulisella alueella, jotta se pystyy tuottamaan mahdollisimman paljon energiaa. Pääkomponentit tuulivoimalassa ovat lavat, konehuone (generaattori ja vaihteisto), muuntaja, torni ja perustukset. Suomessa teollisen kokoluokan voimalaitosten tornien korkeus vaihtelee 80 metristä noin 150 metriin.

Tuulivoimarakentaminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisten lupien, kuten rakennusluvan, ympäristöluvan ja vesiluvan, hankkimista.

Tuulivoimalarakentaminen aloitetaan maaperän valmistelulla, joka sisältää maaperän tiivistämisen ja mahdollisen pohjaveden poistamisen.  Sen jälkeen siirrytään tiestön ja voimala-alueiden rakentamiseen, jonka yhteydessä yleensä tehdään sisäverkon kaapeleiden asennus sekä sähköaseman rakentaminen. Voimala-alueille rakennetaan perustukset tuulivoimalalle. Kun perustukset on valettu, alkaa itse tuulivoimalan pystytys tornin osalta. Torni on yleensä putkirakenteinen terästorni, joka kiinnitetään valettuun betoniseen perustukseen.

Seuraavassa vaiheessa asennetaan tuulivoimalan generaattori, joka muuntaa tuulen energiaksi. Generaattorin napaan asennetaan tuulivoimalan lavat. Tuulivoimalat ovat automatisoituja järjestelmiä, jotka pystyvät säätämään lapojen asentoa tuulen suunnan ja voimakkuuden mukaan. Tuulivoiman tuottama energia välitetään sähköverkon kautta kuluttajille.

Tuulivoiman rakentaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Se on kuitenkin tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä.

Kiinnostuitko tuulivoimasta? Ota yhteyttä ja kysy lisää asiantuntijaltamme, joka kertoo mielellään lisää muun muassa näistä tuulivoimarakentamisen palveluista:

  • Ympäristövaikutusten arviointi
  • Kaavoitus
  • Hankkeiden suunnittelu ja toteutus
  • Lupien hankkiminen
  • Maaperän ja perustusten suunnittelu
  • Rakentamisen aikainen valvonta
  • Rakentamisen hallinta ja projektinjohto
  • Tuulivoiman käytön ja tehokkuuden optimointi