Maisemasuunnittelu

Maisemasuunnittelu luo viihtyisiä kaupunkeja

Uusia näkökulmia kestävään maisemasuunnitteluun 

Maisemasuunnittelulla on merkittävä rooli kaupunkien kehittämistyössä. Paikan henki syntyy ympäristön osatekijöistä, kuten kulttuurin kerrostumista ja maiseman historiasta. 

FCG:ltä löydät kaikki tarvitsemasi maisemasuunnittelun palvelut. Asiantuntijamme pohjaavat tarjoamansa ratkaisut aina tämän päivän tietoon, vastuullisuus suunnittelun keskiössä.  

Meillä on pitkä kokemus julkisen sektorin maisemasuunnitteluhankkeista: olemme suunnitelleet mm. koulunpihoja, puistoja ja kaupunginosia. Lue esimerkiksi, miten toimme eloa Korson Ankkapuistoon Vantaalle ja loputtomia leikin mahdollisuuksia Jätkäsaaren koulun pihalle. Palvelemme myös yksityistä sektoria. 

Hyvin suunniteltu ympäristö tuottaa elämyksiä, esteettisiä kokemuksia ja innostaa liikkumaan. 

Monialainen tiimi kohdettanne suunnittelemassa 

Suosimme työskentelyssä monialaista työryhmää, joka yhdessä hahmottaa kokonaisuuden tärkeät osatekijät. Näin pyrimme löytämään ratkaisut asiakkaiden ongelmiin ja luomaan ympäristöjä, joissa aidosti viihdytään.  

Maisemasuunnittelutiimissämme on maisema-arkkitehtejä sekä suunnitteluhortonomeja. Tiimiämme täydentävät muiden toimialojen asiantuntijat mm. arkkitehtuurin, muotoilun, kunnallistekniikan, rakennesuunnittelun, luonnontieteiden ja kiertotalouden aloilta. 

Luovilla ratkaisuilla tavoittelemme kestävää, toimivaa, inspiroivaa ja viihtyisää ympäristöä.

FCG:n palvelutarjooma maisemasuunnittelussa on kattava: 

  • Maisemaselvitykset ja -suunnitelmat sekä erilaiset tarveselvitykset ja maisemavaikutusten arvioinnit  
  • Maiseman hoito- ja kehittämissuunnitelmat   
  • Viher- ja virkistysalueiden suunnittelu
  • Liikuntapuistojen suunnittelu  
  • Puistosuunnittelu  
  • Pihojen ja julkisten rakennusten ympäristön suunnittelu  
  • Keskusta-alueiden ja katuympäristön suunnittelu  
  • Viherrakentamisen valvonta sekä viheralueiden ylläpidon valvonta  
  • Väyläarkkitehtuuri ja tieympäristön suunnittelu  
  • Viherkerroinmenetelmä: viherkertoimen hyödyntäminen suunnittelussa

Näin työskentelemme

Maisemasuunnittelijamme huomioivat työssään aina kohteen kokonaisympäristön. Suunnitteluprosessissa haemme kohteelle tarkoituksenmukaista ilmettä, sopivia toimintoja sekä paikan luonnetta korostavaa kasvilajistoa, rakenteita ja kalusteita. Käyttäjälähtöisyys on keskeinen osa suunnitteluprosessiamme: otamme huomioon erilaisten ja eri-ikäisten käyttäjien tarpeet ja toiveet.  

Viime vuosina olemme kartuttaneet voimakkaasti osaamistamme kestävässä ja ilmastotietoisessa suunnittelussa: olemme suunnitelleet mm. hulevesien hallintaa vaativia viheralueita, luonnonmukaista rakentamista edellyttäviä kohteita sekä tuulivoimahankkeita.  

Suunnitteluprosessiamme tukee tietomallintaminen, joka auttaa oikeiden ratkaisujen löytämisessä hankalassa maastossa, tilan ja mittakaavan hahmottamisessa sekä helpottaa työmaavaihetta. Tuotamme näyttävää visualisointiaineistoa ja pystymme luomaan myös realistisen näköisiä videoita. 

Tutustu tekemäämme työhön 

Veturitien alle, Teollisuuskadun ja Pasilankadun liittymien väliin on toteutettu tunneli läpiajavaa liikennettä varten.

Yleissuunnitelmaa kehittämällä FCG:n asiantuntijat laativat erittäin haastavaan kohteeseen toteuttamiskelpoiset rakennussuunnitelmat.

Skanssin asuinalueen tavoitteena on olla ekologinen, kestävän kehityksen mukainen kaupunginosa, jossa on panostettu erityisesti joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn sekä hulevesien hyödyntämiseen osana virkistysalueiden vetovoimaisuutta. Asiantuntijat ovat olleet suunnittelemassa Skanssin puistoalueen yleissuunnitelmaa sekä alueen rakennussuunnitelmaa.

Olimme mukana Valkeakosken keskusta-alueen kehittämisessä ja elävöittämisessä Lepänkorvan puiston suunnittelun osalta. Käy katsomassa suunnitelmaa!

Olimme mukana Jätkäsaaren peruskoulun 1-2 luokkien ja päiväkodin pihasuunnitelman laatimisessa hankesuunnittelusta työmaavaiheeseen saakka. Tutustu ratkaisuihimme!

Pääsimme suunnittelemaan Vantaan Korsossa sijaitsevaa Ankkapuistoa. Tutustu lopputulokseen!

Pääsimme suunnittelemaan Käärmetalon piha-alueen Käärmetalo on pihoineen asemakaavalla SR-1 suojeltu kohde, mikä teki piha-alueen suunnittelusta vaativan.

Maisemasuunnittelun asiantuntijamme ovat päässeet suunnittelemaan Metsopuiston puistokokonaisuuden osia. Työssä haluttiin kunnioittaa ja monipuolistaa alueen luonto- ja maisema-arvoja sekä mahdollistaa vaelluskalojen nousu Rekolanojaa pitkin ylös.

Ilmastonmuutoksen edetessä äärimmäisten säätilojen ja äkillisten tuhojen riski kasvaa. Pitkällä aikavälillä elinympäristön hyvä suunnittelu lisää vakautta, mikä tukee myös alueen sosiaalista ja taloudellista kehitystä, muistuttaa maisemasuunnittelun tiimipäällikkö Heidi Burjam näkemystekstissään. 


Haluaisitko kuulla lisää maisemasuunnittelun palveluistamme?

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla parhaiten avuksi!

Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme olla parhaiten avuksi!

Heidi Burjam
Heidi Burjam
Tiimipäällikkö, Maisemasuunnittelu
Lähetä viesti