Uutinen

Asunto-osakeyhtiöiden korjaustarpeet ja tulevat kustannukset esiin nykyistä nopeammin ja selkeämmin uudella menetelmällä

Kiinteistöjen kokonaisvaltaisen kunnon sekä tulevien korjausten ja niiden kustannusten arviointiin tarvitaankin nykyistä selkeämpi, helppokäyttöisempi ja kustannustehokkaampi työkalu. Näin kiinteistön omistajat, kuten taloyhtiön osakkaat, pysyvät aidosti tietoisina tulevista investointitarpeista ja -kustannuksista, eivätkä kiinteistöstä kiinnostuneet uudet ostajaehdokkaat joudu tekemään ostopäätöstä puutteellisen tiedon varassa. Tähän tarpeeseen FCG Finnish Consulting Groupissa on kehitetty uusi menetelmä.

Suomalaisten varallisuudesta suurin osa on kiinteistöissä. Valveutuneet kiinteistöjen omistajat ja taloyhtiöt teettävät kyllä rakennusosakohtaisia kuntoarvioita, mutta kokonaiskuva kiinteistön kunnosta ja siitä, mitä kustannuksia tuleville vuosille kohdistuu, on usein hukassa. 

Anturasta antenniin ulottuva kiinteistön arviointi sekä sen pohjalta määritetyt kiinteistön korjaustarpeet ja tulevat kustannukset on laajempi vaihtoehto suppealle, pelkät tulevat korjaustarpeet luettelevalle PTS:lle. 

Menetelmä perustuu kahteen työvaiheeseen: 

  • Ensin käydään läpi kiinteistön lähtötiedot ja dokumentit. 
  • Tämän jälkeen kiinteistössä tehdään kohdekäynti, jonka aikana monialainen asiantuntijaryhmä käy läpi satojen eri kriteerien muodostaman tarkastuslistan. 

Vastausten perusteella muodostuu kohdekortti, jossa eri rakennusosien, rakenteiden ja järjestelmien kunto ilmoitetaan selkeän pisteytyksen avulla. Kohdekortti sisältää tuleville vuosille laaditun korjaustarvesuunnitelman, jossa eri korjausten kiireellisyys on otettu huomioon. Korjaustarpeiden kustannukset perustuvat olemassa olevaan ja todellisten kustannusten perusteella tarkennettuun kustannusdataan. 

Menetelmän kautta syntyy kiinteistön käyttötarkoituksen ja korjausten rajaehdot huomioiva PTS-suunnitelma, joka on arvokas työkalu kiinteistön arvon säilyttämisessä. 

Menetelmä ei palvele vain yksittäisiä taloyhtiöitä, vaan myös esimerkiksi kuntia ja kiinteistösijoitusyhtiöitä, kun menetelmää hyödyntäen voidaan tehdä suurtakin kiinteistömassaa koskeva yhteenveto ja data-analyysi. Tämä mahdollistaa kiinteistöjen salkutuksen ja vertailun keskenään useita eri parametrejä käyttäen. 

Lisätietoja:
Tuoteomistaja Teemu Linnakoski, p. 044 278 7324
Tuotekehitysvastaava Kasper Käyhkö, p. 0400 241 460