Havainnekuva virtapiireistä
Uutinen

Digiverkostohanke käynnistyy kesäkuussa

Ensimmäistä kertaa toteutettava Digiverkostohanke on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen. Kyseessä on vuoden mittainen kokonaisuus, joka sisältää verkostolle yhteisiä ja kuntakohtaista toimenpiteitä. Sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. Kuntien digitalisaatiota lähestytään hyödyntämällä vuonna 2022 valmistuneita kansallista digikompassia ja kuntien digitiekarttaa.

Haasteet kunnissa liittyvät digitalisaatio-osaamiseen, johtamiseen, palvelumuotoihin, toimintamalleihin, hankintoihin, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä talouteen ja henkilöstöön liittyviin resursseihin. Myös digitalisaatioon liittyvän lainsäädännön vaatimukset kasvavat koko ajan. Digiverkostohanke tarjoaa osallistujille viimeisimmän tiedon, vertaistuen, koulutusta ja konkreettisia työvälineitä, jotka auttavat kuntia arjen haasteissa ja tulevaisuuteen valmistautumisessa.

Useimmissa kuntastrategioissa on asetettu tavoitteita digitalisaation edistämiselle esimerkiksi uudenlaisten palvelumuotojen tai toiminnan tehostamisen kautta. Nyt strategioiden toimeenpanovaiheessa pohditaan miten nuo tavoitteet tullaan saavuttamaan. Tähän tarpeeseen vastaa mm. Digiverkostohankkeeseen sisältyvä digitiekarttatyö, jossa tavoitteet muutetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi ja aikatauluiksi.

FCG:n johtava konsultti Toni Auvinen kertoo, että verkostohanke on herättänyt mukavasti kiinnostusta ja verkostoon on saatu tavoitteiden mukaisesti monen kokoisia kuntia eri puolilta Suomea. Mukaan lähteville kunnille tarjotaan asiantuntijatuen ja koulutuksen lisäksi näköalapaikka digitalisaation edistämisen kansallisiin linjauksiin sekä mahdollisuus vertaistyöskentelyyn muiden kuntien kanssa.

Digiverkostohankkeessa Kuntaliitto vastaa kaikille verkostohankkeen kunnille yhteisistä osuuksista ja FCG kuntakohtaisista toteutuksista. Osallistumismaksut määräytyvät kuntakoon mukaisesti. Varsinainen ilmoittautumisaika päättyy 8. toukokuuta, mutta jälki-ilmoittautumisia otetaan vastaan aina 6. kesäkuuta pidettävään aloitustilaisuuteen saakka.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti