Ihmisjoukko kuvattuna suojatiellä ylhäältä päin
Uutinen

Vuoden 2023 uutuus! Digiverkostohanke

Digiverkostohanke on suunnattu kunnille, jotka kaipaavat tukea ja verkostoja digitalisaation edistämiseen. Kyseessä on vuoden mittainen kokonaisuus, joka sisältää verkostolle yhteisiä ja kuntakohtaista toimenpiteitä. Kuntien digitalisaatiota lähestytään hyödyntämällä vuonna 2022 valmistuneita kansallista digikompassia ja kuntien digitiekarttaa. Kohderyhminä ovat kunnan johtoryhmä, esihenkilöt, kehittämistehtävissä toimivat, toimialojen digilähettiläät sekä kuntien digitalisaatiosta kiinnostuneet luottamushenkilöt. Osallistumisen hyötyjä on kuvattu alla verkostohankkeen eri osien kautta.

OSA 1: Kaikille yhteiset sisällöt

  • Verkostotilaisuudet Kuntatalolla Helsingissä.
  • Yhteiskehittämisen kvartaalisprintit fasilitoituina etätyöpajoina ja ennakkotehtävinä.
  • Henkilöstölle ja luottamushenkilöille suunnatut Kuntien digitaalinen tulevaisuus –koulutukset etänä ja tallenteena.

OSA 2: Kuntakohtaiset sisällöt

  • Digitalisaatiokysely ja tuloksien analysointi digitalisaation edistämisen nykytilasta.
  • Digitalisaation edistämisen lähtö- ja tavoitetasojen arviointi sekä kehittämiskohteiden määrittely.
  • Digitalisaation edistämisen Kick off –tilaisuus ja valmiudet digitiekarttatyöhön.

OSA 3: Verkoston hyödyt

  • Mahdollisuus vertaistyöskentelyyn muiden kuntien kanssa.
  • Tilaisuuden nähdä ja kuulla tehdyistä ratkaisuista ja kohdatuista haasteista.
  • Näköalapaikan digitalisaation edistämisen kansallisiin linjauksiin.
  • Nostaa esiin toiveita verkostohankkeessa käsiteltävistä sisällöistä.

Digiverkostohanke on käytännönläheinen, ajankohtaisia ja konkreettisia sisältöjä sekä digitalisaation edistämisen työkaluja tarjoava. Digiverkostohanke tukee kuntastrategioiden digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista ja käsittää kaikki tulevaisuuden kunnan toimialat. Sisällöistä vastaavat Kuntaliiton, FCG:n ja yhteistyökumppaneiden kokeneet asiantuntijat. Osallistumishinnat on määritelty kuntakoon mukaisesti. Ilmoittautumiset sähköpostilla tai puhelimitse Tonille. Lisätietoja antaa myös Kuntaliiton Elisa Kettunen, puh. 050 372 6789. Verkostohanke käynnistyi 6.6.2023.

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti