Uutinen

Kuntatalousanalyysi

Monissa kunnissa taloustilanne on ajautunut pisteeseen, josta omin voimin ei enää selvitä. Helpot keinot säästöjen aikaansaamiseksi on tyypillisesti jo käytetty. Vaarana on ajautuminen kriisikunnaksi.   

Asiantuntijalta haetaan apua taloustilanteen tasapainottamiseen, jotta kunnalla on keinot taloudellisesti kestävään toimintaan tulevaisuudessa ja vältetään kriisikuntamenettely. Puolueeton kuntatalouden asiantuntija analysoi tilanteen ja tekee ehdotukset käytännön toimenpiteiksi. Poliittinen johto käy ehdotukset läpi ja tekee päätökset.

Talousselvitysten pohjalta tehdyt päätökset ovat välttämättömiä, mutta eivät aina mieluisia  

Kuntatalouden konsultointitoimeksiannoissa on lähes poikkeuksetta kyse vaikeasta taloustilanteesta ja mahdollisuudesta sopeuttamiseen. Kunnan talous on jo ajautunut tai ajautumassa kriisiin. Sopeuttamisen keinot ovat tässä vaiheessa usein sellaisia, että niillä on toteutuessaan vaikutusta kuntalaisten arkeen. Ne herättävät tunteita ja keskustelua.  

– Ymmärrämme, että tilanne on kunnissa haastava ja palvelujen sopeuttaminen aiheuttaa huolta kuntalaisissa. Olen itsekin toiminut kunnanjohtajana ja tunnen päätöksenteon vaikeuden. Toisaalta mikäli ongelmat kasautuvat, on edessä yleensä suurempi tasapainottamisen taakka kuin ajoissa toimimalla olisi”, osaamisryhmän johtaja Sami Miettinen sanoo.

Asiantuntijan tehtävänä on ilman arvolatausta ja kunnalta saamaansa tausta-aineistoon pohjaten kartoittaa kaikki vapaaehtoiset palvelut ja pakollisistakin palveluista yli lakisääteisen menevät. Asiakkaalle tuo turvaa tieto, että työ voidaan keskeyttää, jos päätöksentekijät eivät halua edetä tai lopettaa kokonaan, mikäli järkeviä keinoja sopeuttamiseen ei löydy.  Näin toimittiin esimerkiksi Paimiossa viime keväänä.   

Talouden tasapainottamisselvityksissä etsitään vaikuttavimmat sopeuttamiskohteet

Selvitystyö käynnistyy tausta-aineiston keräämisellä, joiden perusteella laaditaan painelaskelma. Painelaskelman pohjana toimivat julkiset tietolähteet, kuten viralliset tilastoluvut ja kunnan omat taloustiedot. Laskelmat varmistetaan aina yhdessä johtoryhmän kanssa ja niiden lisäksi tehdään taustoittavia haastatteluita. Johtopäätökset tehdään aina datan pohjalta.  

Painelaskelman pohjana toimivat julkiset tietolähteet, kuten viralliset tilastoluvut ja kunnan omat taloustiedot.

Talouden tasapainottamisselvitysten ydin ​on löytää kaikkein vaikuttavimmat sopeuttamiskohteet kunnan tilanteessa. Työn tuloksena saadaan esiin ja keskusteluun keinot kunnan elinvoiman – ja osassa tapauksista itsenäisyyden säilyttämiseen. 

Kuntatalouden kaikki osa-alueet ovat sopeuttamisarvioinnin kohteena tausta-aineiston perusteella tehdyn vaikuttavuusarvion pohjalta.

– Saimme selvitystyöstä tarkastelun määrittelemäämme kolmeen isoon hallintokuntaan sekä selkeän käsityksen siitä, että jollemme nyt toimi, tietyn ajanjakson päästä paukuttelemme kriisikuntamittareita. Konkreettisin hyöty oli laaja kirjo erilaisia toimenpiteitä, joiden avulla pystymme joko hankkimaan kustannussäästöjä tai tehostamaan ja uudelleen organisoimaan toimintaamme, Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen summaa.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!
juha.koskinen@fcg.fi
+358 50 407 4855