Uutinen

Väestön ikääntymiskehitys edellyttää kustannusvaikuttavia toimenpiteitä asumisen kehittämisessä

Kunnissa ja hyvinvointialueille tarvitaan kustannusvaikuttavia ja pitkäjänteisiä ratkaisuja ikääntyneiden asuinolojen parantamiseksi ja omaehtoiseen asumiseen varautumiseksi. Ikäystävällisen asumisen tavoitteet liittyvät kaikille sopivan suunnittelun (Design for All) periaatteisiin. FCG Finnish Consulting Group kartoitti ja arvioi tarvittavia toimenpiteitä kunnissa ja hyvinvointialueilla valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta.

Ikääntyneiden asumisen tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan resurssien näkökulmasta. Ikääntyneiden oma asumisen varautuminen on tunnistettu hyvinvointialueilla ja kunnissa, mutta käytännön toimenpiteitä on toteutettu satunnaisesti. Asumiseen liittyvä neuvonta ja toimijoiden välinen yhteistyö sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen strategiatyö nousevat esille.

”Mitä enemmän pystytään tarjoamaan ikääntyneille sopivia asumisratkaisuja ja asuinympäristöjä, sen paremmin pystytään hillitsemään ympärivuorokautisen palveluasumisen tarvetta. Osaltaan tämä vähentää paineita sosiaali- ja terveydenhuollon puolella”, sanoo FCG:n johtava asiantuntija Marika Koramo.

Keskeisiä keinoja ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen kehittämisessä ovat asuntokannan esteettömyyskorjaukset ja korjausavustusten hyödyntäminen. Asumisen neuvonnalla tuetaan ikääntyneiden omaa asumisen varautumista. Kuntien ja hyvinvointialueiden hyvä yhteistyö on merkittävässä roolissa asuinolojen kehittämisen näkökulmasta.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lataus kuvake

Lataa FCG:n Aamukahvin tallenne

Ikäihmisten asumisen trendit, kustannustehokkaat palvelut ja suunnittelu

Lataa FCG:n aamukahvin webinaaritallenne, jossa keskustellaan ikäihmisten asumisen trendeistä, viimeaikaisesta tutkimuksesta liittyen vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen palvelutuotantoon sekä seniorikohderyhmälle suunnittelun erikoiskysymyksistä.

Marika Koramo
Marika Koramo
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti