Aamukahvi

FCG:n Aamukahvit: Esihenkilöosaamisen strateginen kehittäminen

Hyvää johtamista tulee johtaa! Hyvä esihenkilö tukee päivittäisjohtamisella strategian muuttumista arjen toiminnaksi ja luo puitteet tehokkaalle työskentelylle. Usein aikaa ja resursseja ei riitä uusien esihenkilöiden perehdyttämiseen eikä esihenkilöiden pitkäjänteiseen tai oikea-aikaiseen kouluttamiseen roolin merkittävyyden vaatimalla tavalla.   
 
Organisaatiosi tavoitteet muuttuvat todeksi vain jos esihenkilöt tuntevat käytössään olevat esihenkilötyön välineet ja kehittävät omaa osaamistaan sekä saavat tukea silloin kun sitä esihenkilöiden kiireisessä arjessa tarvitaan.

Lataa FCG:n Aamukahvitallenne, jossa keskustellaan muun muassa siitä, miten nykyaikainen jatkuvan oppimisen digipalvelu voi olla esihenkilötyön kehittämisen keskiössä, sekä käyttökokemuksista palvelun käytöstä osana esihenkilöosaamisen kehittämistä.  

FCG:n virtuaaliset Aamukahvit on maksuton webinaarisarja, jonka vaihtuvat teemat tarjoavat ajankohtaista tietoa eri toimialojen johdolle ja asiantuntijoille.