Asiakastarina

Case Nurmijärvi: Esihenkilöpassi-verkkokurssi vahvistaa osaamista

Nurmijärven kunta on tilannut FCG Finnish Consulting Groupin tuottamaa Esihenkilöpassi -verkkokurssia osana esihenkilöiden perehdytystä vuodesta 2019 lähtien. Kurssin tavoitteena on vahvistaa esihenkilön osaamista henkilöstöasioissa sekä tarjota ajankohtaista tietoa työlainsäädännöstä.

”Halusimme kehittää kunnan uusien esihenkilöiden perehdyttämiskoulutuksesta kokonaisuuden, jossa on palvelussuhdeasioiden lisäksi kunnan henkilöstöjohtamisen perusteita ja käytäntöjä. Esihenkilöpassi tarjoaa perehdyttämiskoulutukseen valmiin ja laajan paketin kuntatyönantajan palvelussuhdeasioista. Tällaista koulutusta oli kaivattu, koska HR:n omat resurssit eivät riitä näin kattavan koulutusmateriaalin tuottamiseen”, Nurmijärven kunnan henkilöstöjohtaja Leena Ojala kertoo.

Nurmijärvellä esihenkilöiden koulutukseen sisältyy verkkokurssin lisäksi kolme koulutuskertaa, joissa käydään läpi muun muassa kunnan henkilöstöstrategiaa, palkka- ja palkitsemisjärjestelmiä, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden johtamista sekä näihin liittyviä keskeisiä prosesseja.

”Esihenkilöpassi tarjoaa perehdyttämiskoulutukseen valmiin ja laajan paketin kuntatyönantajan palvelussuhdeasioista.”

Joustavaa opiskelua verkossa

Kurssin suorittaminen on joustavaa – sitä voi tehdä omassa tahdissa. Keskimäärin kurssin suorittaminen vie noin kolme työpäivää. Verkkokurssi koostuu seitsemästä osiosta, joissa käsitellään laajasti erilaisia aiheita työsuojelusta aina työvuorosuunnitteluun saakka. Esihenkilöt pääsevät haastamaan itseään monivalintatehtävien ja lyhyiden esseetehtävien parissa, jotka auttavat syventämään oppimista ja soveltamaan tietoa käytäntöön. Opiskelumateriaalina toimivat kirjalliset aineistot, artikkelit ja verkkosivustot, jotka tarjoavat laajasti tietoa ja näkökulmia kurssin aiheisiin. Kurssilaiset saavat myös henkilökohtaista palautetta osasta tehtävistä kurssin tutorilta.

Esihenkilöpassin tavoitteena on tarjota tietopohja esihenkilön roolissa toimimiselle sekä auttaa selviytymään haastavissakin tilanteissa työyhteisössä. Kurssi pohjautuu työelämästä kumpuaviin realististiin esimerkkeihin, jotka auttavat osallistujia ymmärtämään kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä yleistä työlainsäädäntöä. Kurssi auttaa esihenkilöitä löytämään oikeat tiedonlähteet työn tueksi.

Kurssin päätteeksi osallistujat saavat todistuksen, joka osoittaa heidän hankkineen tarvittavat tiedot henkilöstöasioista, palvelussuhdeasioista ja työlainsäädännöstä. Verkkokurssille voi ilmoittautua jatkuvasti, joten opiskelu on mahdollista aloittaa milloin vain. Esihenkilöpassi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kehittää taitoja esihenkilönä ja vastata menestyksekkäästi työyhteisön haasteisiin.

Passin suorittaneet ovat kokeneet kurssin hyödylliseksi. Verkkokursseilta kerätyssä palautteessa kurssia on kuvailtu kattavana ja helppokäyttöisenä sekä sopivan haastavana.  Myös Nurmijärven kunnassa Esihenkilöpassi on koettu hyödyllisenä. Henkilöstöjohtaja Ojala korostaa, että verkkokurssin läpikäymiseen on varattava riittävästi aikaa, sillä opiskelu vaatii paneutumista.

Esihenkilöpassin verkkokurssi on käytössä osana esihenkilöiden perehdytyskoulutusta Nurmijärven kunnassa myös syksyllä 2023.

Tarja Heikkinen
Tarja Heikkinen
Koulutuspäällikkö
Lähetä viesti