Ihmisiä neuvottelemassa toimistossa.
Asiakastarina

Case Pargas stad: Tvåspråkig utbildning för stadens personal och förtroendevalda

Pargas stad var i behov av tvåspråkig utbildning för sin förvaltningspersonal och sina förtroendevalda. Staden hade tidigare erfarenhet av väl genomförda utbildningar med FCG, och tog därför kontakt med FCG för att beställa en skräddarsydd utbildning.

Staden ville dela upp utbildningen i två delar: den första delen riktades till beredare, sekreterare och de som arbetar med förvaltning. Andra delen av utbildningen gav den nya organisationens organ verktyg för att lyckas i sitt arbete. Staden har en ny organisationsmodell sedan början av året. I utbildningen deltog både de som redan hade erfarenhet i området samt nya tjänsteinnehavare och förtroendevalda.

Eftersom svenska är huvudspråket inom stadens förvaltning var det naturligt att utbildningarna skulle ordnas på svenska. Det fanns även önskemål om att utbildningarna skulle innehålla vissa delar på finska.

”Vi strävar alltid efter att våra evenemang ordnas på svenska. I vår personal är alla ändå inte fullständigt tvåspråkiga. Med det här garanterar vi alla en likvärdig möjlighet att följa med utbildningar utan problem. Förvaltningsterminologi är ändå sin egen värld”, konstaterar Pargas stads sektorchef för förvaltning och tekniska stödtjänster, förvaltningschef Hanna-Maria Grandell.

Innehållet i utbildningarna uppfyllde utmärkt förväntningarna: ämnesområdena var omfattande, och enligt Grandell lyckades utbildaren inkludera flera olika teman i ett kompakt paket. Utbildningarna fick också beröm för användningen av interaktiva metoder och delaktiggörande. ”Utbildaren fick deltagarna att diskutera, fråga och ifrågasätta saker med hjälp av exempel.” Utbildningarna spelades också in så att både deltagarna och de som inte kunde delta, hade möjlighet att se utbildningarna i efterhand.

Enligt önskemål hölls utbildningarna på svenska och finska. ”Tvåspråkigheten var synlig i alla skeden av utbildningarna”, säger Lasse Paukkonen, utbildningsansvarig på FCG. Deltagarna hade möjlighet att välja vilket språk de ville använda i varje skede av utbildningen. Material, tal, diskussioner och information erbjöds på det språk som önskades, och språken kunde användas parallellt. Paukkonen beskriver helheten som framgångsrik: ”Det fungerade som levande tvåspråkighet när den är som bäst.”

Grandell instämmer med Paukkonen: ”Tvåspråkigheten i utbildningen genomfördes som överenskommet och vi var nöjda. FCG är en ansedd samarbetspartner inom kommunsektorn och vi hade redan erfarenhet av FCG:s utbildningar. Vi visste att vi kunde förvänta oss en utbildning av hög kvalitet, samt en anpassad helhet.”

Feedbacken från tjänsteinnehavarna som deltog i utbildningen var följande: ”Otroligt tydligt, uttömmande och bra! Super föreläsare i ett ganska ”torrt” ämne, lätta exempel att förstå osv!”

”Samarbetet med Pargas stad var mycket lyckat och genomförandet gick smidigt. Fördelen med beställningsutbildningar är att utbildningarna kan anpassas efter beställarens önskemål, som till exempel att ordnas tvåspråkigt, eller helt och hållet på svenska”, säger Riikka Kotamäki, kundansvariga på FCG.

Intresserad? FCG erbjuder både svensk- och tvåspråkiga utbildningar, precis som i Pargas!

Paraisten kaupunki kaipasi kaksikielistä koulutusta hallinto- ja luottamushenkilöstölleen. Kaupunki lähestyi FCG:tä räätälöidyn tilauskoulutuksen tarpeella. Koska Paraisten kaupungin hallinnon kieli on ruotsi, haluttiin koulutuksenkin olevan ruotsiksi. Koulutukseen haluttiin sisällyttää myös suomenkielisiä osuuksia, sillä osa henkilöstöstä ei ole täysin kaksikielisiä. Koulutuksen materiaalit, puheenvuorot, keskustelu ja informaatio tarjottiin sillä kielen painotuksella, mitä itse toivoi, ja kieliä pystyi käyttämään limittäin. Kokonaisuuteen oli tyytyväinen niin tilaaja, toteuttaja kuin osallistujatkin.

Kiinnostuitko? FCG tarjoaa koulutuksia myös kokonaan ruotsiksi tai Paraisten tapaan kaksikielisenä!