Asiakastarina

HUS: Henkilöstöasiat haltuun – räätälöidyllä verkkokoulutuksella parempaa arkea ja osaaminen ajan tasalle

Suuren, noin 25 000 työntekijän organisaation henkilöstöasioiden hallinta vaatii ajan tasalla olevat henkilöstöasioiden ammattilaiset sekä esimiehet. Finnish Consulting Group on järjestänyt räätälöityjä verkkokoulutuksia HUS Helsingin yliopistolliselle sairaalalle jo yli vuosikymmenen ajan yhdistämällä asiantuntijuuttaan oppimisympäristöistä, koulutuksesta ja työelämästä. Henkilökohtainen palaute auttaa henkilöstöä kehittämään omaa oppimistaan ja pysymään ajan tasalla oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Koulutusten hyöty näkyy HUSilla jokapäiväisessä toiminnassa.

Ei ole uutta tietoa, että työntekijöiden hyvinvointi heijastuu koko organisaation toimintaan – niin hyvässä kuin pahassa. Siksi olennainen osa minkä tahansa toimivan organisaation kivijalkaa onkin sujuva henkilöstöasioiden hallinta. Työaika, lomat, vapaat, palkkaus ja muutokset virkasuhteessa ovat asioita ja tilanteita, jotka epäselvästi hoidettuina aiheuttavat huolta ja päänvaivaa niin yritykselle, työntekijälle kuin asiakkaallekin.  

Kun perusasiat ovat kunnossa, voi niiden päälle lähteä rakentamaan hyvinvoivaa työ- tai virkasuhdetta, jossa molemmat osapuolet tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa ja osaavat tehdä ajantasaisia ratkaisuja. 

Henkilöstöasioiden hallinta saattaa olla haasteellista pienemmällekin organisaatiolle, mutta kun saman katon alla on 25 000 työntekijää, täytyy henkilöstöasioiden ammattilaisten ja esimiesten todella olla ajan tasalla. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala onkin tarjonnut työntekijöilleen jo yli vuosikymmenen ajan mahdollisuuden kouluttautua FCG:n järjestämissä räätälöidyissä henkilöstö- ja palvelussuhteen verkkokoulutuksissa, joissa yhdistyvät FCG:n asiantuntijuus oppimisympäristöjen, koulutuksen ja työelämän saralla.  

Henkilökohtainen palaute apuna oman osaamisen kehittämisessä 

Kurssien teemat ovat hoitajien ja lääkärien palvelussuhteeseen liittyviä käytännönläheisiä asiakokonaisuuksia: palvelussuhteen alkaminen ja palkkaus, työaika, vuosiloma ja virkavapaat sekä muutokset virkasuhteessa. Tehtävät ovat monivalinta- ja mallivastaustehtäviä, joista saa heti palautetta. Kurssin suorittamisesta myönnetään todistus. 

“Olemme hankkineet palvelussuhde- ja KVTES-asioihin (kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus), lääkärisopimukseen ja jaksotyöhön liittyvää koulutusta FCG:ltä jo vuosia. Valtaosa henkilöstöstä tekee jaksotyötä, joten siihen on haluttu erityisesti panostaa”, kertoo HUSin koulutussuunnittelija Anne Naumanen.  

Verkkokoulutus on helppo sovittaa omiin aikatauluihin – sitä ei ole sidottu yhteen tiettyyn päivään, vaan koulutus on mahdollista suorittaa milloin vain kahden kuukauden aikana. Koulutus kerää kymmenestä neljäänkymmeneen HUSin esimiestä ja henkilöstöasioiden ammattilaista kurssia kohti ja mukana on aina myös muutama FCG:n asiantuntija, joilta osallistujat saavat henkilökohtaista palautetta. HUSissa juuri tämä on koettu erityisen arvokkaaksi. 

“Koulutus syventää henkilöstöasioiden tietämystä ja antaa mahdollisuuden palautteen saamiseen. Osaaminen lisääntyy opitun tiedon kautta”, tuumii Naumanen. 

FCG järjestää sekä peruskoulutusta uusille että täydennyskoulutusta jo pidempään toimineille esimiehille ja palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille. Tarjonnasta löytyy koulutuksia yhden päivän teemapäivistä usean jakson koulutusohjelmiin sekä video- ja verkkokoulutuksista ajankohtaisseminaareihin. 

Ajantasaisella tiedolla oikeita päätöksiä 

Verkkokoulutuksista saatu hyöty näkyy HUSin jokapäiväisessä toiminnassa. Henkilöstöasiat hoituvat jouhevasti, ripeästi ja lakien ja muiden määräysten mukaisesti. 

“Koulutuksessa saatu tieto antaa tukea oikeiden ratkaisujen ja päätöksien tekemiseen. On myös hyvää työnantajatoimintaa, että työntekijöiden asiat hoidetaan oikeaoppisesti ja asiallisesti”, Naumanen päättää.