Neonviivoja sinisellä taustalla
Näkemyksiä

Digitalisaation pitäisi olla jokaisen kunnan agendalla 

Digitalisaation edistämistä ei voida kunnissa enää määritellä uudeksi asiaksi. On totta, että kehityksessä edettiin pitkään yksityisen sektorin vetämänä. Yritykset digitalisoivat toimintaansa ja palvelujaan pitkään ennen kuin kunnissa todella herättiin. Julkisella sektorilla Verohallintoa voidaan pitää yhtenä edelläkävijöistä ja asiakaslähtöisen digitalisaation suunnannäyttäjistä. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on pärjännyt hyvin, mutta vaihtelut etenkin julkisella puolella ovat olleet suuria. Koronaviruspandemiaa käy kiittäminen siitä, että palvelujen ja työnteon digitalisoituminen eteni pari vuotta ennennäkemättömällä nopeudella. 

Siirtyikö digiosaaminen hyvinvointialueille? 

Nyt kunnat ovat jälleen uuden edessä. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyivät hyvinvointialueille vieden mukanaan paljon myös digitaalista osaamista. Työ- ja elinkeinopalvelujen asemointi kuntaorganisaatioihin ottaa oman aikansa sekin, samalla kun julkisen talouden tasapainottaminen kiristää kuntataloutta. Myös työntekijöiden saatavuuden odotetaan vaikeutuvan yhä useammissa kunta-ammateissa.  

Haasteita siis riittää ja odotukset niiden ratkaisemisesta kohdistuvat jälleen kerran digitalisaatioon. Digitalisaatiota kohtaan onkin monenlaisia odotuksia aina kustannussäästöistä asiakaslähtöisempien palveluiden tuottamiseen. Vaikeusaste kuitenkin kasvaa, koska kaikki helpot asiat on jo toteutettu. Pohdintaa on siis ulotettava yhä syvemmälle kunnan ydintoimintoja. 

Mitä hallitusohjelma tuo tullessaan? 

Kansallisista hankkeista Suomen digitaalinen kompassi ja kuntien digitiekartta antavat suuntaa ja luovat painetta toimenpiteisiin. Kevään aikana käynnistyy myös hallitusohjelmatyö. Digitalisaation varaan tullaan siinäkin laskemaan paljon – hallituskokoonpanosta riippumatta. Avainsanoja ovat ainakin ihmislähtöisyys ja elämäntapahtumat, data ja jalostettu tieto, tekoäly, digipalvelujen ensisijaisuus, automaattinen päätöksenteko ja digitaalinen turvallisuus. Suomen kunnille tämä tarkoittaa sitä, että digitalisoitumista tulee jatkaa määrätietoisesti yhtään jarruttelematta. 

Hallitusohjelma tulee antamaan kehitystyöhön kansallisia raameja, ehkä jopa rahoitusmahdollisuuksia. Samalla kehitys tulee vaatimaan entistä laajempaa koko kuntakenttää koskevaa yhteistyötä. Jokainen kunta haluaa nyt edistää digitalisaatiota, joten nyt kuntien kannattaa myös tukeutua toistensa parhaisiin käytäntöihin. 

Digitalisaation edistämistä ja yhdessä tekemistä voi vauhdittaa osallistumalla Kuntaliiton ja FCG:n Digiverkostohankkeeseen, joka käynnistyy nyt ensimmäistä kertaa 6.6.2023.  

Toni Auvinen
Toni Auvinen
Johtava konsultti & asiakkuuspäällikkö
Lähetä viesti