Kuntastrategia ja ohjelmatyö

Kuntastrategia ja ohjelmatyö

Kuntastrategia on kokonaisuus, joka muodostuu yhdestä strategiasta, sitä toteuttavista poikkihallinnollisista ohjelmista sekä toimiala- ja yksikkökohtaisista tulkinnoista tai suunnitelmista sekä tekemisestä. Autamme löytämään kunnan tulevaisuutta palvelevan strategian ja viemään sen käytäntöön. 
 

Kuntastrategia vastaa kunnan keskeisiin tehtäviin 

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston keskeinen, lakisääteinen työkalu valtuustokauden aikana. Strategian muodon jokainen kunta voi itse päättää, mutta laissa on listattu teemat, joita sen tulisi ottaa huomioon: 

 • Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 
 • Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 
 • Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 
 • Omistajapolitiikka 
 • Henkilöstöpolitiikka 
 • Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
 • Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen 

Lisäksi strategiassa on määriteltävä sen toteutumisen arvioinnin ja seurannan periaatteet.  

Tulevaisuuden kunta menestyy panostamalla omien strategisten tavoitteidensa toteutumiseen 

Strategia perustuu arvioon kunnan nykytilasta ja tulevaisuuden toimintaympäristön muutoksista ja vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategialla ja sen toteuttamisohjelmilla ohjataan kunnan palvelutoiminnan järjestämistä, rahoitusta sekä resurssien jakamista.  

Elävä kuntastrategia on historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden tulkintaa. 

Kuntastrategia ohjaa parhaimmillaan koko kuntakonsernia ja sisältää relevantit ohjausvaikutukset koko kuntakonsernin eri osien johtamiselle. Kuntastrategia on valintoja toinen toistaan tärkeämpien asioiden välillä. Asioita on priorisoitava, eikä kaikkea voida sisällyttää osaksi kuntastrategiaa. 

Strategian toteuttamisen tueksi kunta tarvitsee usein poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia. Ohjelmat laaditaan linjassa kuntastrategian kanssa ja niissä määritellään strategiaa tarkemmalla tasolla, mitä eri toimialoilla konkreettisesti lähdetään tekemään tai miten eri ilmiöiden suhteen kunnassa edetään. 
 

Maan kokeneimmat kuntastrategian asiantuntijat palveluksessasi 

FCG:llä on maan monipuolisin ja laajin kokemus kuntakentän strategia- ja ohjelmatyöskentelystä. Ymmärrämme edustuksellisen demokratian merkityksen ja kaksoisjohtamisen haasteellisuuden. Huomioimme konsultoinnissa toimintaympäristön muutostekijät, tulevaisuuden haasteet ja kunnan vahvuudet vastata niihin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin linjauksilla. 

Työskentelyyn osallistetaan kunnan sidosryhmiä sovitusti. Hyvin toteutetun prosessin tuloksena on kuntansa näköinen, elävä strategia.  

Palvelumme kattavat kaikki kuntastrategian luomiseen ja toteuttamiseen liittyvät osa-alueet: 

 • Kuntastrategiaprosessi 
 • Kuntastrategian toteuttamista tukevat työpajat 
 • Strategian toteutumisen seuranta ja arvioinnit 
 • Ennakointi ja tulevaisuustyöpajat 
 • Kuntastrategiasta johdetut toimenpideohjelmat ja -suunnitelmat, mm. 
 • Koulutuspoliittinen ohjelma 
 • Maapoliittinen ohjelma 
 • Asumispoliittinen ohjelma 
 • Palveluiden järjestämisen ohjelma 
 • Elinvoimaohjelma 
 • Osallisuusohjelma 
 • Henkilöstöpoliittinen ohjelma  
 • Ilmastosuunnitelma 
 • Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma 

Suunnittelemme strategiaprosessin yhdessä tilaajan kanssa – projektin alkumetreiltä strategian toteutuksen tarkempaan juoksutukseen asti. Kokonaisten strategiaprosessien lisäksi tuemme kuntia valtuustokauden eri vaiheissa strategiatyöpajoin ja -teemaseminaarein sekä autamme strategian toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa. 

Haluaisitko kuulla lisää kuntastrategioihin liittyvistä palveluistamme? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – katsotaan yhdessä teille parhaiten sopiva ratkaisu.  

Kimmo Haapasalo
Kimmo Haapasalo
Johtaja, Johtaminen ja talous
Lähetä viesti