Pohja- ja pintavesi

Pohja- ja pintaveden laadun tutkimukset ja seuranta.

Jäälauttoja meressä

Olemme luotettava kumppani kaikkiin pohjaveden ja pintaveden laatua koskeviin tutkimuksiin ja seurantaan. 

Pohja- ja pintaveden laatua on tärkeää tutkia ja tarkkailla 

Pohja- ja pintavesien korkea laatu ei ole itsestäänselvyys. Suomessa vedenhankintaan käytettävistä tai soveltuvista pohjavesialueista jopa sata on huonossa kunnossa ja yli kolmesataa on riskikohteita. Monet tekijät voivat vaikuttaa pohja- ja pintavesiin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, mm. teollisuuden päästöt tai alueen aikaisempi käyttö, esim. polttonesteiden jakelu. 

Pohja- ja pintaveden laadun tutkimuksia ja seurantaa voidaan joutua tekemään useasta syystä. Usein ympäristölupa edellyttää tarkkailua. Tietoa voidaan myös kerätä hankkeiden tarpeisiin, jotta saavutetaan hyvä tilanneymmärrys jo ennen hankkeen alkua. 

Pohja- ja pintavesien asiantuntija käytössäsi 

Asiantuntijamme auttavat tutkimaan pohja- ja pintaveden laatua ja suorittamaan tarpeenmukaiset seurannat. Olemme tehneet selvityksiä mm. polttonesteiden jakeluasemien ympäristöihin, teollisuuslaitosten alueille sekä kaatopaikkojen ympäristöön. Tarkkailut kestävät usein vuosien ajan ja näytteenotto suoritetaan tyypillisesti 1–4 kertaa vuodessa.  

Pohjavesipalvelumme kattavat muun muassa: 

  • Vedenhankinnan pohjavesitutkimukset ja lupa-asiat  
  • Pohjaveden pilaantuneisuusselvitykset 
  • Pohjaveden suojelu ja tarkkailu 
  • Rakennushankkeisiin liittyvä pohjaveden hallinta 
  • Jätteenkäsittelypaikkojen pohjavesiselvitykset  
  • Pohjavesimallinnus 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme – keskustellaan yhdessä, miten voisimme olla avuksi! 

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti