Uratarina

Tutustu FCG:läiseen! Marja Haapaniemi, Koulutussuunnittelija ja tiimipäällikkö, Koulutus- ja tapahtumapalvelut

Olen Maiju (Marja) Haapaniemi Koulutus- ja tapahtumapalveluista, jossa vastaan yhdessä tiimini kanssa noin 400 erilaisen koulutustapahtuman käytännön järjestelyistä ja asiakaspalvelusta vuosittain. Toimin myös asiakaspalvelutiimimme esihenkilönä ja koko liiketoimintamme HR-vastaavana. Lisäksi olen yksi FCG:n coacheista.

Olen kotoisin Oulusta, mutta asun tätä nykyä Lahdessa. Ennen FCG:lle tuloani työskentelin Lahden kaupungilla palvelupäällikkönä ja olin paljon tekemisissä kaupungin virkamiesten ja luottamushenkilöiden kanssa. FCG:hen tutustuin oman koulutuskokemuksen kautta. Tästä jäi kytemään ajatus itsestäni koulutusalan ammattilaisena, jolloin voisin olla mukana kehittämässä kuntia ja työntekijöiden osaamista. Minulla on myös aina ollut vahva palo työyhteisökulttuurin ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja FCG:llä olen päässyt toteuttamaan myös tätä puolta.

FCG coachina suunnittelen parhaillaan teemacoachauksen sarjaa samalla kun teen yksilöcoachauksia. Teemacoachauksissa on käsitelty mm. työajan hallintaa, hyvän ylläpitoa, palautumista ja varautumista sekä ammatillista kehittymistä. Nämä valmennukset voivat olla tietylle tiimille rakennettuja tai kaikille avoimia. Yksilöcoachattavia minulla on yhtä aikaa keskimäärin 1—5. Yksilöcoachauksessa käsitellään asioita laidasta laitaan: on vasta työuransa FCG:llä aloittaneita, joiden kanssa vahvistetaan hyvää alkua tai sitten jo pidemmän työuran tehneitä, joiden kanssa pohditaan esim. työajan hallintaan liittyviä kysymyksiä. Paljon käsitellään myös palautumiseen ja hyvän ylläpitoon liittyviä asioita.


​​​​​​​Parasta työssäni on se, kun voi olla oma itsenä ja pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan pienissä ja isoissa projekteissa. FCG:llä vallitsee aito välittämisen ja yhteenkuuluvuuden kulttuuri, ja hyvä esimerkki vastuullisesta henkilöstötyöstä täällä onkin jo mainitsemani coachauspalvelu. Tämä kertoo siitä, että työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyviin asioihin on haluttu panostaa ja niitä kannattaa siksi myös hyödyntää!

”Minulla on myös aina ollut vahva palo työyhteisökulttuurin ja hyvinvoinnin kehittämiseen ja FCG:llä olen päässyt toteuttamaan myös tätä puolta. FCG coachina suunnittelen parhaillaan teemacoachauksen sarjaa samalla kun teen yksilöcoachauksia.”


​​​​​​​Saamme tiimissämme vuoden aikana lukuisia asiakaspalautteita koulutuksistamme, joissa kiitellään sekä sujuvaa osallistumista ja hyvin toimineita käytännön järjestelyitä, että sisällöltään tärkeitä ja ajankohtaisia koulutuksia. Tällainen palaute lisää tunnetta siitä, että teen merkityksellistä työtä ja voin omalla työpanoksellani olla tekemässä jonkun toisen työarjesta parempaa ja sujuvampaa. Hyvän elämän tekijänä myös luotamme, välitämme ja luomme hyvää ympärillemme.

Marja Haapaniemi
Marja Haapaniemi
Koulutussuunnittelija
Lähetä viesti