Uratarina

Milja Teräväinen, tuoteomistaja, koulutus- ja tapahtumapalvelut

Olen Milja Teräväinen ja toimin tällä hetkellä tuoteomistajana FCG:n Digitalisaation ja osaamisen kehittämisen liiketoiminnassa. Työssäni vastaan koulutuksenhallintajärjestelmän ja koulutuskalenterin toiminnasta ja kehityksestä. Lisäksi luon ja kehitän FCG Digikanavan digitaalisia koulutuspalveluita yhdessä tiimimme kanssa.

Olen hyvin kiinnostunut digitaalisesta oppimisesta ja ohjelmistokehityksestä. Tämä näkyy myös koulutusvalinnoissani, sillä olen valmistunut yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteriksi Helsingin yliopistolta ja lisäksi opiskelen tietojenkäsittelytiedettä Haaga-Heliassa. Tarkoituksenani on valmistua sieltä vielä tämän vuoden aikana.


FCG:n löysin yrityksen järjestämien koulutusten ja tapahtumien kautta. Yritys vaikutti ensivaikutelmasta lähtien paikalta, jossa pääsee kehittymään ja oppimaan uutta. Aloitin urani tuottamalla FCG:n johtamisen ja talouden koulutuksia. Työni myötä kiinnostuin digitaalisesta oppimisesta ja järjestelmien kehittämisestä, ja FCG on tarjonnut hyvän mahdollisuuden kehittää osaamistani myös näillä alueilla.


Työn tekemisen myötä olen kiinnostunut digitaalisesta oppimisesta ja järjestelmien kehittämisestä. FCG on tarjonnut hyvän mahdollisuuden kehittää osaamistani myös näillä alueilla.

Tätä juttua kirjoitettaessa olemme juuri lanseeranneet kaksi uutta FCG Digikanavan koulutuspalvelua: Esihenkilön tuki ja Lastensuojelun huippuosaaja. Näiden ja kahden muun palvelun kehitys jatkuu, sekä lisäksi uusia palveluita on suunnitteilla. Hieman alle vuosi sitten käyttöön otetun koulutuksenhallintajärjestelmän suhteen keskitymme tällä hetkellä ylläpitoon ja käyttöönoton vakiinnuttamiseen.

FCG:n yrityskulttuuria kuvailisin niin, että täällä on hyvä meininki ja paljon mahtavia tyyppejä töissä. Täällä annetaan mahdollisuus oppia ja kehittyä, sekä päästä tekemään monipuolisesti erilaisia asioita. Ihmiset auttavat toisiaan, ja työtä voi tehdä joustavasti toimistolla tai etänä. Meillä järjestetään myös paljon työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä asioita, kuten erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja viikoittainen hetki jakaa yhdessä onnistumisia.

Myös missiomme ”Hyvän elämän tekijät” näkyy pyrkimyksenä lisätä hyvinvointia työmme kautta ja luoda aidosti hyödyllisiä palveluita. Toimimme vastuullisesti ja muut huomioiden. 


Milja Teräväinen on yksi FCG:n viidestä ehdokkaasta SKOL:n Vuoden Nuoreksi Konsultiksi vuonna 2022.