Uutinen

FCG:n vuosikertomus 2020 on julkaistu

Kaksijakoinen koronavuosi – haasteita ja huipputuloksia

Vuosi 2020 oli meille haastava ja työskentelimme täysin uudenlaisissa olosuhteissa. Koronapandemia toi välittömiä haasteita osaan liiketoiminnastamme, mutta toisaalta konsernin muut liiketoiminnot ylsivät edellisvuotta parempaan tai samantasoiseen tulokseen.

TUTUSTU VUOSIKERTOMUKSEEMME

Toimitusjohtaja Mari Puoskari vuosikertomuksessa:

”Vaikka liikevaihtomme laski seitsemän miljoonaa euroa, operatiivinen tulos pysyi edellisen vuoden tasolla – kiitos tästä kuuluu erityisesti henkilöstöllemme, joka kykeni innovoimaan uutta haastavassa markkinatilanteessa ja paikkaamaan pandemian aiheuttamaa aukkoa. Säästöohjelmamme tuotti tulosta, samoin uudistumisohjelmamme muun muassa uusien toimintamallien mutkattoman käyttöönoton osalta. Olen ylpeä, että suunnittelu, johtaminen ja strategiat, ohjelmisto sekä kehityskonsultointi -liiketoiminnot ylsivät viime vuotta parempaan tai samaan tulokseen haastavissa olosuhteissa.”

Koronan osalta matkustusrajoitukset aiheuttivat merkittäviä haasteita. Koulutusliiketoimintamme sekä Smart Transportationin liikevaihto sekä tulos jäivät tiukimpien kokoontumisrajoitusten kuukausina jopa 80 prosentilla tavoitetasosta. Konsernin operatiivinen tulos oli 0,5 MEUR pandemian aiheuttamien häiriöiden vuoksi. Kertaluontoiset yritysjärjestelyihin ja organisaatiouudistukseen liittyvät 1,1 MEUR erät painoivat liiketuloksen tappiolliseksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 71,7 MEUR (vuonna 2019 liikevaihto oli 78,8 MEUR) ja liiketappio 0,7 MEUR (liikevoitto 0,5 MEUR vuonna 2019).

Vuosi 2020 muodosti myös perustaa uudelle organisaatiollemme ja ketterän toimintamallin käyttöönotolle. Matka alkoi jo viime vuonna, ja jatkuu läpi strategiakauden.